Identyfikator artykułu : 00303724 / Ostatnia modyfikacja : 03.01.2024Drukowanie

INZONE Buds: brak dźwięku podczas rozmowy telefonicznej lub czatu (nie słyszę swojego rozmówcy lub rozmówca nie słyszy mnie)

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz sytuację, w której występuje problem:
   Słuchawki są połączone z konsolą do gier (komputerem lub PlayStation®5) lub smartfonem przez nadajnik-odbiornik USB:
   Przejdź do czynności 3.
   Słuchawki są połączone ze smartfonem lub innym urządzeniem przez Bluetooth:
   Przejdź do czynności 2.
  2. Wypróbuj w podłączonym urządzeniu następujące możliwości:
   1. Zwiększ głośność w urządzeniu Bluetooth.
   2. Jeżeli nie rozwiąże to problemu, zakończ połączenie Bluetooth ze słuchawkami i nawiąż je na nowo.
   Problem jest rozwiązany:
   Połączenie Bluetooth mogło być chwilowo niestabilne.
   Problem nie jest rozwiązany:
   Przejdź do czynności 13.
  3. Odłącz nadajnik-odbiornik USB i z powrotem starannie go podłącz.

   Uwagi:

   Problem jest rozwiązany:
   Połączenie między słuchawkami a nadajnikiem-odbiornikiem USB mogło być chwilowo niestabilne.
   Problem nie jest rozwiązany:
   Przejdź do czynności 4.
  4. Zakończ połączenie Bluetooth z urządzeniami, których nie używasz do czatu lub rozmawiania przez telefon.

   Uwaga: Do zakończenia połączenia Bluetooth ze słuchawkami użyj urządzenia Bluetooth. Po rozłączeniu rozlegnie się dźwięk powiadomienia.

   Problem jest rozwiązany:
   Jeśli podłączasz komputer lub konsolę PS5 łączem bezprzewodowym 2,4 GHz, a równocześnie używasz połączenia Bluetooth, dźwięk z mikrofonu słuchawek jest używany do rozmawiania przez urządzenie połączone przez Bluetooth, co uniemożliwia prowadzenie czatu przez komputer lub konsolę PS5.
   Problem nie jest rozwiązany:
   Przejdź do czynności 5.
  5. Sprawdź ustawienia gry lub programu do rozmawiania.

   Uwaga: Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej danego programu.

   • Sprawdź ustawienia wyjścia i wejścia dźwięku dla czatu głosowego.
    Sprawdź w ustawieniach programu, czy wyjście dźwięku dla czatu głosowego jest ustawione na INZONE Buds - Chat.
    Uwaga: Jeśli podłączasz urządzenie przez łącze Bluetooth, wyjście dźwięku powinno być ustawione na INZONE Buds.
   • Jeśli używasz ustawienia Push to Talk (naciśnij i mów) w programie, przed rozpoczęciem rozmowy telefonicznej lub czatu długo naciśnij lewy czujnik dotykowy (L) aby włączyć mikrofon w słuchawkach.
   Problem jest rozwiązany:
   Problem mógł być związany z ustawieniami programu.
   Problem nie jest rozwiązany:
   • Jeśli łączysz słuchawki ze smartfonem i nie słyszysz głosu rozmówcy, przejdź do czynności 7.
   • Jeśli łączysz słuchawki z komputerem i nie słyszysz głosu rozmówcy, przejdź do czynności 6.
   • Jeśli łączysz słuchawki z konsolą PS5 i nie słyszysz głosu rozmówcy, przejdź do czynności 8.
   • Jeśli łączysz słuchawki ze smartfonem i rozmówca nie słyszy Ciebie, przejdź do czynności 12.
   • Jeśli łączysz słuchawki z komputerem lub konsolą PS5 i rozmówca nie słyszy Ciebie, przejdź do czynności 10.
  6. Zmień ustawienie „Wyjście” w komputerze na INZONE Buds.

   Uwaga: Poniższa poglądowa procedura dotyczy komputera z systemem Windows 10. Zawartość menu w komputerze zależy od wersji systemu operacyjnego.

   1. Z menu Start wybierz opcję Ustawienia.
   2. Wybierz opcje SystemDźwięk.
   3. Zmień ustawienie Wyjście na INZONE Buds - Game.

   Wskazówka: Zmiana ustawienia w programie w trakcie połączenia może spowodować, że rozmówca przestanie być słyszalny. Zależy to od programu.

   Problem jest rozwiązany:
   Przyczyną problemu mogły być ustawienia wyjścia dźwięku w komputerze.
   Problem nie jest rozwiązany:
   Przejdź do czynności 7.
  7. Wyreguluj głośność w komputerze lub smartfonie.

   Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę głośnika () w komputerze, zwiększ głośność i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

   Problem jest rozwiązany:
   Przyczyną problemu mogło być ustawienie ogólnej głośności.
   Problem nie jest rozwiązany:
   Przejdź do czynności 8.
  8. Zwiększ głośność pokrętłem VOL –/+ na słuchawkach.

   Głośność można regulować podczas odtwarzania dźwięku, stukając czujnik dotykowy na prawej słuchawce (R). Każde stuknięcie zwiększa głośność dźwięku o jeden poziom.

   Uwagi:
   • Aby użyć czujnika dotykowego, przytrzymaj słuchawkę kciukiem i środkowym palcem i stukaj środkową część czujnika dotykowego opuszką palca wskazującego. Jeśli będziesz stukać czujnik paznokciem lub czubkiem palca, naciśniesz czujnik za mocno lub będziesz stukać brzeg czujnika dotykowego, słuchawki mogą działać nieprawidłowo.
   • Jeśli w podłączonym urządzeniu Bluetooth ustawiona jest za mała głośność, użycie pokrętła na słuchawkach może nie zwiększyć głośności do oczekiwanego poziomu. W takim przypadku zwiększ głośność w podłączonym urządzeniu.
   Problem jest rozwiązany:
   Problem był spowodowany ustawieniami głośności.
   Problem nie jest rozwiązany:
   Przejdź do czynności 9.
  9. Wyreguluj balans między głośnością gry i czatu.

   Program INZONE Hub pozwala przypisać funkcję Game/Chat Balance Control (regulacja balansu głośności gry/czatu) do czujnika dotykowego. Umożliwi to proste wybieranie, który dźwięk ma być cichszy (czat czy gra).

   Problem jest rozwiązany:
   Problem był spowodowany balansem głośności.
   Problem nie jest rozwiązany:
   Przejdź do czynności 12.
  10. Wyreguluj poziom dźwięku z mikrofonu w komputerze lub konsoli PS5.
   • Komputer z systemem Windows:
    Uwaga: Poniższa poglądowa procedura dotyczy komputera z systemem Windows 10. Zawartość menu w komputerze zależy od wersji systemu operacyjnego.
    1. Z menu Start wybierz opcję Ustawienia.
    2. Wybierz opcje SystemDźwięk.
    3. Wybierz kartę Nagrywanie, wybierz ustawienie INZONE Buds odpowiednio do modelu i kliknij przycisk Właściwości.
    4. Wybierz kartę Poziomy i wyreguluj poziom suwakiem.
   • Konsola PS5:
    1. Z ekranu Centrum sterowania wybierz opcję Mikrofon.
    2. Wybierz opcje Wyreguluj poziom mikrofonuPoziom mikrofonu i wyreguluj poziom suwakiem.
   Problem jest rozwiązany:
   Problem mógł być związany z ustawieniem mikrofonu.
   Problem nie jest rozwiązany:
   • Jeśli łączysz słuchawki ze komputerem, przejdź do czynności 11.
   • Jeśli łączysz słuchawki z konsolą PS5, przejdź do czynności 12.
  11. Zmień ustawienie mikrofonu na INZONE Buds - Chat, odpowiednio do modelu.

   Uwaga: Poniższa poglądowa procedura dotyczy komputera z systemem Windows 10. Zawartość menu w komputerze zależy od wersji systemu operacyjnego.

   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika () z prawej strony ekranu komputera.
   2. Wybierz opcję Otwórz ustawienia dźwięku, po czym wybierz Panel sterowania dźwiękiem.
   3. Na karcie Nagrywanie wybierz ustawienie INZONE Buds - Chat, po czym kliknij przycisk OK.
   Problem jest rozwiązany:
   Przyczyną problemu mogło być ustawienie poziomu mikrofonu.
   Problem nie jest rozwiązany:
   Przejdź do czynności 12.
  12. Spróbuj ponownie sparować słuchawki z nadajnikiem-odbiornikiem USB.

   Aby ponowić parowanie z nadajnikiem-odbiornikiem USB, wykonaj następujące czynności:

   1. Podłącz nadajnik-odbiornik USB do komputera lub konsoli PS5.
   2. Włóż słuchawki do etui z funkcją ładowania. Nie zamykaj pokrywki.
   3. Kiedy pokrywka etui jest otwarta, na co najmniej 5 sekund naciśnij przycisk parowania na etui z funkcją ładowania.
    Uwaga: Słuchawki przełączą się w tryb parowania, a wskaźnik na etui z funkcją ładowania będzie migał na niebiesko w seriach po dwa razy.
   4. Na co najmniej 5 sekund naciśnij przycisk łączenia na nadajniku-odbiorniku USB. Nadajnik-odbiornik USB przełączy się w tryb parowania, a jego wskaźnik połączenia będzie migał na biało w seriach po dwa razy.
    Uwaga: Do naciśnięcia przycisku łączenia użyj wytrzymałego przedmiotu ze spiczastym końcem, na przykład spinacza do papieru.
   5. Wyjmij słuchawki z etui z funkcją ładowania i włóż je do uszu. Po zakończeniu parowania rozlegnie się dźwięk powiadomienia, a wskaźnik połączenia na nadajniku-odbiorniku będzie świecić na biało.
   Problem jest rozwiązany:
   Przyczyną problemu mogło być połączenie między słuchawkami a nadajnikiem-odbiornikiem USB.
   Problem nie jest rozwiązany:
   Przejdź do czynności 13.
  13. Zamknij program (grę) i uruchom go na nowo.
   Problem jest rozwiązany:
   Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu gry.
   Problem nie jest rozwiązany:
   Przejdź do czynności 14.
  14. Uruchom ponownie podłączone urządzenie.
   Problem jest rozwiązany:
   Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu podłączonego urządzenia.
   Problem nie jest rozwiązany:
   Przejdź do czynności 15.
  15. Zresetuj słuchawki.

   Uwaga: Resetowanie nie powoduje usunięcia informacji o parowaniu Bluetooth i innych ustawień.

   1. Umieść słuchawki w etui z funkcją ładowania.
   2. Kiedy pokrywka etui jest otwarta, na co najmniej 20 sekund naciśnij przycisk resetowania z tyłu etui z funkcją ładowania. Po mniej więcej 15 sekundach wskaźnik na etui z funkcją ładowania zacznie migać na pomarańczowo. Potrwa to około 5 sekund.
   3. Po zgaśnięciu wskaźnika puść przycisk resetowania. Po zakończeniu resetowania rozpoczyna się ładowanie, a wskaźnik na etui z funkcją ładowania miga na pomarańczowo albo zielono.

   Resetowanie słuchawek można obejrzeć na filmie:

   Problem jest rozwiązany:
   Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu słuchawek.
   Problem nie jest rozwiązany:
   Przejdź do czynności 16.
  16. Wykonaj inicjalizację słuchawek.

   Inicjalizacja przywraca ustawienia fabryczne słuchawek i usuwa wszystkie informacje o parowaniu Bluetooth.

   1. Umieść słuchawki w etui z funkcją ładowania.
   2. Kiedy pokrywka etui jest otwarta, na co najmniej 15 sekund naciśnij przycisk inicjalizacji z tyłu etui z funkcją ładowania. Po mniej więcej 15 sekundach wskaźnik na etui z funkcją ładowania zacznie migać na pomarańczowo. Potrwa to około 5 sekund.
   3. Kiedy wskaźnik na etui z funkcją ładowania zacznie migać na pomarańczowo, w ciągu 5 sekund puść przycisk. Po zakończeniu inicjalizacji wskaźnik cztery razy miga na zielono.

   Inicjalizację słuchawek można obejrzeć na filmie:

   Problem jest rozwiązany:
   Problem mógł być spowodowany przejściowym błędem w działaniu słuchawek.
   Problem nie jest rozwiązany:
   Słuchawki mogą być uszkodzone i wymagać naprawy.