Identyfikator artykułu : 00230154 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Czy szklany głośnik może świecić bez odtwarzania muzyki?

Jeśli muzyka nie jest odtwarzana, po pewnym czasie urządzenie automatycznie wyłącza się i wówczas gaśnie oświetlenie.

  Funkcja automatycznego wyłączania (automatyczny tryb czuwania) jest domyślnie włączona, a głośnik automatycznie wyłącza się po 15 minutach w następujących warunkach:

  • Głośnik nie jest używany.
  • Głośnik jest połączony z urządzeniem Bluetooth, ale nie odtwarza muzyki (dźwięku).
  • Urządzenie audio podłączone do gniazda AUDIO IN nie odtwarza muzyki (dźwięku) lub głośność muzyki (dźwięku) z urządzenia audio jest bardzo mała.

  Kiedy funkcja automatycznego trybu czuwania jest wyłączona, urządzenie nie wyłącza się automatycznie, a światło może pozostawać stale włączone.


  Wyłączanie funkcji automatycznego trybu czuwania:

  1. Otwórz aplikację Music Center.
  2. Wybierz urządzenie z ekranu Speaker & Group (Głośnik i grupa).
  3. Wybierz opcję Settings (Ustawienia).
  4. Wybierz opcję Power Option (Opcje zasilania).
  5. Usuń zaznaczenie z pola Auto Standby (Automatyczny tryb czuwania).