Identyfikator artykułu : 00158139 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Podczas odtwarzania muzyki przy użyciu funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik) występują przerwy w dźwięku

    Wyłącz i włącz głośnik, a następnie ponownie nawiąż połączenie przy użyciu funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik). Jeśli dźwięk nadal jest przerywany, wyłącz i włącz urządzenie Bluetooth, a następnie ponownie nawiąż połączenie przy użyciu funkcji Speaker Add (Dodaj głośnik).