Identyfikator artykułu : 00230286 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Niestabilność lub zanikanie dźwięku ze szklanego głośnika bezprzewodowego (LSPX-S2)

  Pewne warunki pracy mogą powodować przerywanie lub zanikanie dźwięku z głośnika LSPX-S2. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności:

  • Używaj głośnika jak najdalej od następujących miejsc:
   • W których działają punkty dostępowe sieci bezprzewodowej.
   • W pobliżu których używane są kuchenki mikrofalowe, odbiorniki radiowe i telewizyjne oraz podobne urządzenia.
     
  • Zmniejsz odległość między podłączonym urządzeniem Bluetooth® a głośnikiem.
   • Przyczyną problemu mogą być ściany, osoby, metale lub inne przedmioty zakłócające łączność Bluetooth między głośnikiem a urządzeniami mobilnymi.
     
  • Problemy zdarzają się także przy używaniu aplikacji w urządzeniach mobilnych i wybieraniu ich ustawień. Przed wykonywaniem takich czynności należy zatrzymać odtwarzanie przez Bluetooth.
    
  • Jeśli głośnik jest połączony z urządzeniem mobilnym, należy zrestartować to urządzenie, a następnie ponownie podłączyć głośnik przez łącze Bluetooth.
    
  • W przypadku użycia funkcji Speaker Add (dodawania głośnika) dwa głośniki muszą znajdować się blisko siebie.
    
  • Rozwiązaniem problemu może okazać się użycie aplikacji Music Center do zmiany kodeka Bluetooth na SBC.
   • Na konfigurowanie kodeka służącego do połączeń Bluetooth może również pozwalać odtwarzacz Walkman® lub urządzenie Xperia™.
   • Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.
     
  • Wystąpiło przeciążenie serwera zgodnego z DLNA®. Zakończ pracę wszystkich aplikacji.