Identyfikator artykułu : 00069779 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Czy konieczne jest powtarzanie parowania przy każdym połączeniu?

  WAŻNE: Jeżeli podczas czynności wykonywanych w celu usunięcia usterki wymagane będzie wprowadzenie informacji dotyczących konkretnego modelu urządzenia, należy skorzystać z instrukcji obsługi dostarczonej z tym urządzeniem.

  Podczas pierwszego łączenia urządzeń Bluetooth wymagana jest ich wzajemna rejestracja. Proces ten nazywany jest parowaniem. Parowanie wymagane jest tylko wtedy, gdy urządzenia łączy się po raz pierwszy, ponieważ przy następnych połączeniach powinny się one rozpoznać automatycznie.

  W przypadku usunięcia lub uszkodzenia informacji dotyczących parowania proces parowania należy powtórzyć. Może się tak zdarzyć, gdy:

  • informacje dotyczące parowania zostaną usunięte po wykonaniu naprawy,
  • W przypadku sparowania nowego urządzenia po osiągnięciu maksymalnej liczby sparowanych urządzeń.
   Szczegółowe informacje znajdują się w następujących pytaniach i odpowiedziach:
   Jaka jest maksymalna liczba urządzeń bezprzewodowych Bluetooth, które można sparować?
  • urządzenie zostanie zainicjowane,
  • informacje dotyczące parowania zostaną usunięte.
  • Jeśli dostępna i uruchomiona jest funkcja Speaker Add (Dodaj głośnik).

  Jeżeli nie można się połączyć z urządzeniem już sparowanym, należy je sparować ponownie.