Identyfikator artykułu : 00191966 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Przerwy w dźwięku przy połączeniu Bluetooth, w tym przy korzystaniu z funkcji Speaker Add i Wireless Party Chain

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jak rozwiązać problem przerw w dźwięku przy korzystaniu z łącza Bluetooth?

Ustaw jakość odtwarzania bezprzewodowego w głośniku na Priorytet stabilności połączenia.

  1. Podłącz głośnik do gniazdka ściennego przy użyciu zasilacza sieciowego i włącz głośnik. Wskaźnik zasilania zacznie świecić na zielono.
  2. Naciskaj przycisk FUNCTION, aż zapali się wskaźnik Bluetooth.
  3. Trzymając wciśnięty przycisk głośności [+], naciskaj przycisk FUNCTION/PAIRING, aż migać zacznie wskaźnik AUDIO IN.
    • Po zmianie trybu na SBC (Priorytet stabilności połączenia) wskaźnik AUDIO IN miga jeden raz.
    • Po zmianie trybu na AUTO wskaźnik AUDIO IN miga trzy razy.

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, wypróbuj następujące rozwiązanie: