Identyfikator artykułu : 00191966 / Ostatnia modyfikacja : 06.07.2023Drukowanie

Przerwy w dźwięku z bezprzewodowych głośników podłączonych przez Bluetooth

Przerwy w dźwięku przy połączeniu Bluetooth, w tym przy korzystaniu z funkcji Speaker Add i Wireless Party Chain.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  1. Zacznij od przeprowadzenia poniższych kontroli

  Jeśli problem ten wystąpi podczas korzystania z urządzenia Bluetooth® lub funkcji dodawania głośnika albo Wireless Party Chain, wykonuj po kolei następujące czynności i po każdej sprawdzaj, czy problem został rozwiązany:

  • Odsuń urządzenie od radioodbiorników, telewizorów, tunerów, kuchenek mikrofalowych itp. oraz miejsc, w których działają punkty dostępu do sieci bezprzewodowej.
  • Umieść podłączone urządzenie Bluetooth bliżej bezprzewodowego głośnika.
   Uwaga: Przyczyną zakłóceń w łączności między bezprzewodowym głośnikiem a urządzeniem źródłowym mogą być ściany, metalowe szafki i inne obiekty.
  • Problemy mogą wystąpić, gdy używasz aplikacji lub zmieniasz ustawienia w urządzeniu mobilnym. Przed wykonywaniem takich czynności należy zatrzymać odtwarzanie przez Bluetooth.
  • Uruchom ponownie urządzenie mobilne, a następnie jeszcze raz połącz je z bezprzewodowym głośnikiem przez Bluetooth.

  Jeśli żadne z tych rozwiązań nie poprawi sytuacji, przejdź do następnego kroku.

  2. Zmień ustawienie jakości odtwarzania bezprzewodowego przez głośnik

  Wykonuj poniższe czynności, aby ustawić jakość odtwarzania bezprzewodowego w głośniku na Priorytet stabilności połączenia.
  UWAGA: Poniższej metody nie można zastosować, gdy używasz wielu głośników jednocześnie (np. za pomocą funkcji dodawania głośnika lub Wireless Party Chain).

  SRS-XB20, SRS-XB21, SRS-XB22, SRS-XB30, SRS-XB31, SRS-XB32, SRS-XB40, SRS-XB41

  SRS-XB23, SRS-XB33, SRS-XB43

  GTK-XB60, GTK-XB90

  SRS-XB12

  SRS-XB13

  SRS-NB10

  SRS-NS7

  3. Sprawdź stan połączenia między urządzeniami

  Sprawdź stan połączenia:

  • Jeśli komputer lub smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową 2,4 GHz:
   • Spróbuj zmienić pasmo na 5 GHz
   • Spróbuj użyć połączenia przewodowego (tylko komputer)
   • Umieść głośnik bliżej komputera lub smartfona
  • Jeśli komputer lub smartfon jest połączony z siecią bezprzewodową 5 GHz:
   • Przenieś się w miejsce, w którym sygnał Wi-Fi ma dużą moc
   • Umieść głośnik bliżej komputera lub smartfona
  • Jeśli komputer jest podłączony do sieci przewodowej:
   • Umieść głośnik bliżej komputera
  • Jeśli smartfon jest podłączony do łącza operatora sieci komórkowej:
   • Umieść smartfon w miejscu zapewniającym dobry odbiór sygnału sieci komórkowej
   • Umieść głośnik bliżej smartfona