Identyfikator artykułu : 00068156 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Zniekształcenie dźwięku na wyjściu z głośnika Bluetooth.

  UWAGA: Każdy z powyższych etapów stanowi potencjalne rozwiązanie problemu i dlatego wyjściowy dźwięk należy sprawdzić po wykonaniu każdego z nich.

  W przypadku zniekształcenia dźwięku na wyjściu z zestawu głośnikowego Bluetooth należy wykonać następujące czynności:

  1. Zredukować poziom głośności podłączonego urządzenia.
  2. Jeśli podłączone urządzenie posiada funkcję korektora graficznego, należy ją wyłączyć.
  3. Ustawić zestaw głośnikowy Bluetooth z dala od kuchenki mikrofalowej, telewizora, bezprzewodowej sieci LAN lub urządzeń mogących zakłócać sygnał połączenia bezprzewodowego.
  4. Zbliżyć do siebie zestaw głośnikowy Bluetooth i urządzenie BLUETOOTH. Usunąć wszelkie przeszkody między zestawem głośnikowym Bluetooth a urządzeniem BLUETOOTH.
  5. Jeśli kontrolka CHARGE [Ładowanie] miga (kolor pomarańczowy), naładować zestaw głośnikowy Bluetooth za pomocą zasilacza sieciowego.
  6. W przypadku podłączenia do tego zestawu głośnikowego Bluetooth urządzenia z wbudowanym radiem lub tunerem odbiór audycji może nie być możliwy lub może dojść do zmniejszenia czułości. Należy odsunąć zestaw głośnikowy jeszcze dalej od urządzenia i sprawdzić, czy jakość odbieranej audycji jest satysfakcjonująca.
  7. Jeśli zestaw głośnikowy Bluetooth jest wyposażony w tryb priorytetu stabilnego połączenia (Priority on stable connection), wybierz ten tryb, aby uzyskać dobrą jakość strumieniowej transmisji dźwięku przez łącze Bluetooth.
  8. W przypadku głośników przenośnych SRS-X9, SRS-X99, SRS-X88, SRS-X77 mogą występować zakłócenia pochodzące z gniazdka sieci energetycznej. Spróbuj podłączyć głośnik do innego gniazdka. Osłabienie zakłóceń można osiągnąć, używając dostępnego w handlu rozgałęziacza z funkcją filtracji zakłóceń.