Identyfikator artykułu : 00067626 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019

Korzystanie z głośnika Bluetooth nie jest możliwe

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby skorzystać z głośnika Bluetooth:

  1. Sprawdzić, czy system jest włączony.
  2. Jeśli przełącznik POWER/HOLD [Zasilanie/wstrzymanie] jest ustawiony w położeniu HOLD [Wstrzymanie], ustawić go w położeniu środkowym.
    Przełącznik POWER/HOLD [Zasilanie/wstrzymanie]
Jeśli korzystanie z głośnika Bluetooth nadal nie będzie możliwe, nacisnąć, używając cienkiego przedmiotu (np. szpilki), przycisk RESET znajdujący się po lewej stronie głośnika Bluetooth. 
Resetowanie szpilką

Jeśli wykonano powyższe czynności , a korzystanie z głośnika nadal nie jest możliwe, konieczna może być naprawa.