Identyfikator artykułu : 00230233 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Brak dźwięku ze szklanego głośnika bezprzewodowego, gdy używane jest łącze Bluetooth

  Należy sprawdzić poniższe możliwości.

  • Sprawdź, czy pali się wskaźnik Bluetooth na spodzie głośnika.
   Wskaźnik BLUETOOTH na szklanym głośniku
  • Zwiększ głośność w głośniku i podłączonym urządzeniu.
  • Jeśli głośnik jest podłączony do komputera, na którym działa program muzyczny, ponownie uruchom ten program.
  • Jeśli do głośnika podłączony jest przewód audio, naciśnij przycisk BLUETOOTH/PAIRING na spodzie głośnika lub odłącz urządzenie podłączone do portu AUDIO IN głośnika.
  • Połączenie Bluetooth jest rozłączane, gdy odtwarzanie muzyki odbywa się przez sieć Wi-Fi lub przy użyciu przycisku (naciśnij i odtwarzaj).
   Jeśli nie nastąpi automatyczne przywrócenie połączenia, w celu jego nawiązania naciśnij przycisk BLUETOOTH/PAIRING na spodzie głośnika.
  • Wyłącz funkcję Bluetooth w podłączonym urządzeniu i włącz ją na nowo.

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, usuń informacje o urządzeniach połączonych przez Bluetooth i ponownie wykonaj parowanie.