Identyfikator artykułu : 00203271 / Ostatnia modyfikacja : 13.10.2022Drukowanie

Czy można wyłączyć dźwięk migawki?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Procedura wyłączania dźwięku migawki zależy od modelu. 

  Modele z funkcją „Ciche fotografowanie”

  Dźwięk migawki można wyłączyć, zmieniając ustawienia aparatu:

  • ILCE-6100, ILCE-6300, ILCE-6400, ILCE-6500, ILCE-6600, ILCE-7M3, ILCE-7RM2, ILCE-7RM3, ILCE-7RM3A, ILCE-7RM4, ILCE-7RM4A, ILCE-7S, ILCE-7SM2, ILCE-7C lub ZV-E10:
   MENU →  (Ustawienia fotograf.2) lub  (Ustawienia niestandard.)  Ciche fotografow. Wł.
  • IILCE-1, ILCE-7SM3, ILCE-7M4, ILME-FX3 lub ILME-FX30:
   MENU → (zdjęcia) Migawka/Ciche→ Ust. trybu cichego → Tryb cichy Wł.

  UWAGI:

  • Używając funkcji Ciche fotografowanie, należy zwrócić uwagę, by wykorzystując wizerunek fotografowanej osoby, nie naruszyć jej prywatności ani praw. Funkcji tych należy używać na własną odpowiedzialność.
  • Kiedy włączona jest funkcja Ciche fotografowanie, nie można używać lampy błyskowej. Oprócz tego istnieją inne funkcje, których nie można używać w połączeniu z tymi dwiema funkcjami, a także pewne ograniczenia dotyczące ich użycia. Szczegóły podano w artykule Czy użycie funkcji „Ciche fotografowanie” wiąże się z jakimiś ograniczeniami?.

  Modele z migawką elektroniczną

  Aby fotografować bez dźwięku migawki, należy użyć migawki elektronicznej.

  • ILCE-9 lub ILCE-9M2:
   1. MENU →  (Ustawienia fotograf.2) →  Typ migawki → Migawka elektronicz.
   2. MENU →  (Ustawienia fotograf.2) Sygnały audio → WYŁ. lub WŁ.:Inne niż mig. el.
  • ILCE-7SM3 lub ILME-FX3:
   • MENU → (zdjęcia) → Migawka/Ciche → Typ migawki → Migawka elektronicz.
  • ILCE-1:
   1. MENU → (zdjęcia) → Migawka/Ciche → Typ migawki → Migawka elektronicz.
   2. MENU → (Ustawienia) → Opcja dźwięku → Sygnały audio → WYŁ. lub WŁ.:In.niż m.el.:

  UWAGI:

  • Używając migawki elektronicznej, należy zwrócić uwagę, by nie wykorzystując wizerunek fotografowanej osoby, nie naruszyć jej prywatności ani praw. Funkcji tych należy używać na własną odpowiedzialność.
  • Kiedy włączona jest migawka elektroniczna, nie można używać lampy błyskowej. Oprócz tego istnieją inne funkcje, których nie można używać w połączeniu z tymi dwiema funkcjami, a także pewne ograniczenia dotyczące ich użycia. Szczegóły podano w artykule Czy są jakieś ograniczenia w użyciu migawki elektronicznej?.

  Modele inne niż powyższe

  W modelach z migawką mechaniczną nie można wyłączyć dźwięku migawki. W celu poprawy wrażeń użytkowych wymienione poniżej modele emitują dźwięk elektroniczny, którego również nie można wyłączyć.

  • ILCE-5000, ILCE-5100, ILCE-QX1, NEX-3N