Identyfikator artykułu : 00203271 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Czy można wyłączyć dźwięk migawki?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Sposób postępowania zależy od modelu. Należy sprawdzić poniższe możliwości.


Modele z funkcją „Ciche fotografowanie”

(ILCE-6300, ILCE-6400, ILCE-6500, ILCE-7M3, ILCE-7RM2, ILCE-7RM3, ILCE-7S, ILCE-7SM2)

Dźwięk migawki można wyłączyć, zmieniając ustawienia aparatu.

MENU ->  (Ustawienia fotograf.2) lub  (Ustawienia niestandard.) ->  Ciche fotografow. -> WŁ.

UWAGI:

  • Używając funkcji cichego fotografowania, należy zwrócić uwagę, by nie naruszyć prawa fotografowanej osoby do prywatności ani prawa do wykorzystania jej wizerunku. Funkcji tych należy używać na własną odpowiedzialność.
  • Kiedy włączona jest funkcja cichego fotografowania, nie można używać lampy błyskowej. Oprócz tego istnieją inne funkcje, których nie można używać w połączeniu z tymi dwiema funkcjami, a także pewne ograniczenia dotyczące ich użycia. Szczegóły podano w artykule Czy użycie funkcji „Ciche fotografowanie” wiąże się z jakimiś ograniczeniami?

ILCE-9

Aby fotografować bez dźwięku migawki, należy użyć migawki elektronicznej.

  1. MENU ->  (Ustawienia fotograf.2) ->  Typ migawki -> Migawka elektronicz.
  2. MENU ->  (Ustawienia fotograf.2) -> Sygnały audio -> WYŁ. lub WŁ.:Inne niż mig. el.:

UWAGI:

  • Używając migawki elektronicznej, należy zwrócić uwagę, by nie naruszyć prawa fotografowanej osoby do prywatności ani prawa do wykorzystania jej wizerunku. Funkcji tych należy używać na własną odpowiedzialność.
  • Kiedy włączona jest migawka elektroniczna, nie można używać lampy błyskowej. Oprócz tego istnieją inne funkcje, których nie można używać w połączeniu z tymi dwiema funkcjami, a także pewne ograniczenia dotyczące ich użycia. Szczegóły podano w artykule Czy są jakieś ograniczenia w użyciu migawki elektronicznej?

Modele inne niż powyższe

Wyłączenie dźwięku migawki nie jest możliwe, ponieważ modele te są wyposażone wyłącznie w migawkę mechaniczną.
Dodatkowo, w celu poprawy wrażeń użytkownika wymienione poniżej modele emitują nie tylko dźwięk migawki mechanicznej, ale także dźwięk elektroniczny. Wyłączenie tego dźwięku elektronicznego również nie jest możliwe.

  • ILCE-5000, ILCE-5100, ILCE-QX1, NEX-3N