Identyfikator artykułu : 00059946 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Nie można zwolnić migawki, nie można robić zdjęć.

Nie można zwolnić migawki, nie można robić zdjęć

  Najpierw należy sprawdzić, czy spełniono następujące warunki:

  • Akumulator jest zgodny z modelem urządzenia i został włożony prawidłowo do aparatu.
  • Należy używać oryginalnych akumulatorów firmy Sony. Należy sprawdzić, czy dostawcą akumulatora jest autoryzowany przedstawiciel handlowy firmy Sony.
  • Przed włożeniem akumulatora do aparatu należy ładować go przez kilka godzin.
  • Sprawdzić, czy obiektyw założony jest prawidłowo.
  • Należy również sprawdzić, czy ostrość jest prawidłowo ustawiona na obiekcie.
  • W pewnych warunkach fotografowania układ automatycznego nastawiania ostrości (autofokus) może nie być w stanie działać skutecznie i nie da się wykonać zdjęcia:
   • W miejscach słabo oświetlonych (aby układ automatycznego nastawiania ostrości mógł działać właściwie, konieczne jest pewne minimalne oświetlenie, w przeciwnym wypadku działa on niepoprawnie lub niewystarczająco szybko).
    Podczas fotografowania szybko poruszającego się obiektu (np. dzieci, zwierzęta, uczestnicy zawodów sportowych).
   • Gdy używany jest zoom (ustawienie TELE).
   • Nie można ustawić ostrości na obiekcie, który znajduje się bliżej niż minimalna odległość ogniskowania, zależna od zastosowanego obiektywu. Minimalna odległość ogniskowania jest nadrukowana na przedzie lub z boku obiektywu albo na specjalnej skali nastawiania ostrości.

   oznaczenie odległości ogniskowania

   • W przypadku używania aparatu w warunkach ograniczających skuteczność działania funkcji autofokusa warto korzystać z trybu ręcznego ustawiania ostrości. W menu ustawień niektórych aparatów można wybrać odpowiedni tryb Release Priority [Priorytet zwalniania migawki], dzięki czemu migawka zostanie zwolniona nawet wtedy, gdy ostrość nie będzie ustawiona prawidłowo na obiekcie. W instrukcji obsługi można sprawdzić, czy aparat posiada tryb priorytetu zwalniania migawki.
   • Lampa błyskowa (chociaż włączona) nie jest naładowana. Ponowne ładowanie lampy błyskowej może trwać pewien czas. Podczas ładowania wyświetla się ikona lampy błyskowej . Należy pamiętać, że podczas wykonywania szybkich zdjęć seryjnych nie można używać lampy błyskowej.
   • Karta pamięci lub pamięć wewnętrzna są pełne. Należy się upewnić, że dostępna jest wystarczającą ilość wolnego miejsca w pamięci.
   • Jeżeli używana karta pamięci wyposażona jest w przełącznik zabezpieczający przed zapisem i przełącznik ten ustawiony jest w pozycji LOCK [Blokada], nie można zapisywać obrazów, a migawka nie zostanie wyzwolona. Należy ustawić przełącznik w pozycji umożliwiającej zapis.

  Blokada karty SD

  Jeżeli problem nie ustąpi, należy zresetować aparat.

  1. Nacisnąć przycisk Menu w aparacie.
  2. Przejść do menu Setup [Konfiguracja].
  3. Wybrać opcję Initialize [Inicjuj].
  4. Aby potwierdzić, wybrać opcję Reset [Resetuj].

  Następnie należy wykonać następujący test:

  1. Włączyć aparat i ustawić go w tryb Auto [Automatyczny].

  przełącznik trybu w położeniu Auto

  1. Wykonać zdjęcie próbne obiektu znajdującego się w odległości 1 metra od aparatu, w dobrze oświetlonym miejscu, z zoomem ustawionym w pozycji W.

  zdjęcie próbne

  1. Nacisnąć do połowy spust migawki.