Identyfikator artykułu : 00059946 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Nie można zwolnić migawki, nie można robić zdjęć.

Nie można zwolnić migawki, nie można robić zdjęć

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Najpierw należy sprawdzić, czy spełniono następujące warunki:

 • Akumulator jest zgodny z modelem urządzenia i został włożony prawidłowo do aparatu.
 • Należy używać oryginalnych akumulatorów firmy Sony. Należy sprawdzić, czy dostawcą akumulatora jest autoryzowany przedstawiciel handlowy firmy Sony.
 • Przed włożeniem akumulatora do aparatu należy ładować go przez kilka godzin.
 • Sprawdzić, czy obiektyw założony jest prawidłowo.
 • Należy również sprawdzić, czy ostrość jest prawidłowo ustawiona na obiekcie.
 • W pewnych warunkach fotografowania układ automatycznego nastawiania ostrości (autofokus) może nie być w stanie działać skutecznie i nie da się wykonać zdjęcia:
  • W miejscach słabo oświetlonych (aby układ automatycznego nastawiania ostrości mógł działać właściwie, konieczne jest pewne minimalne oświetlenie, w przeciwnym wypadku działa on niepoprawnie lub niewystarczająco szybko).
   Podczas fotografowania szybko poruszającego się obiektu (np. dzieci, zwierzęta, uczestnicy zawodów sportowych).
  • Gdy używany jest zoom (ustawienie TELE).
  • Nie można ustawić ostrości na obiekcie, który znajduje się bliżej niż minimalna odległość ogniskowania, zależna od zastosowanego obiektywu. Minimalna odległość ogniskowania jest nadrukowana na przedzie lub z boku obiektywu albo na specjalnej skali nastawiania ostrości.

  oznaczenie odległości ogniskowania

  • W przypadku używania aparatu w warunkach ograniczających skuteczność działania funkcji autofokusa warto korzystać z trybu ręcznego ustawiania ostrości. W menu ustawień niektórych aparatów można wybrać odpowiedni tryb Release Priority [Priorytet zwalniania migawki], dzięki czemu migawka zostanie zwolniona nawet wtedy, gdy ostrość nie będzie ustawiona prawidłowo na obiekcie. W instrukcji obsługi można sprawdzić, czy aparat posiada tryb priorytetu zwalniania migawki.
  • Lampa błyskowa (chociaż włączona) nie jest naładowana. Ponowne ładowanie lampy błyskowej może trwać pewien czas. Podczas ładowania wyświetla się ikona lampy błyskowej . Należy pamiętać, że podczas wykonywania szybkich zdjęć seryjnych nie można używać lampy błyskowej.
  • Karta pamięci lub pamięć wewnętrzna są pełne. Należy się upewnić, że dostępna jest wystarczającą ilość wolnego miejsca w pamięci.
  • Jeżeli używana karta pamięci wyposażona jest w przełącznik zabezpieczający przed zapisem i przełącznik ten ustawiony jest w pozycji LOCK [Blokada], nie można zapisywać obrazów, a migawka nie zostanie wyzwolona. Należy ustawić przełącznik w pozycji umożliwiającej zapis.

Blokada karty SD

Jeżeli problem nie ustąpi, należy zresetować aparat.

 1. Nacisnąć przycisk Menu w aparacie.
 2. Przejść do menu Setup [Konfiguracja].
 3. Wybrać opcję Initialize [Inicjuj].
 4. Aby potwierdzić, wybrać opcję Reset [Resetuj].

Następnie należy wykonać następujący test:

 1. Włączyć aparat i ustawić go w tryb Auto [Automatyczny].

przełącznik trybu w położeniu Auto

 1. Wykonać zdjęcie próbne obiektu znajdującego się w odległości 1 metra od aparatu, w dobrze oświetlonym miejscu, z zoomem ustawionym w pozycji W.

zdjęcie próbne

 1. Nacisnąć do połowy spust migawki.