Identyfikator artykułu : 00174780 / Ostatnia modyfikacja : 08.06.2017Drukowanie

Podczas odtwarzania w losowej kolejności zmienia się kolejność odtwarzania.

  Kolejność odtwarzania jest kasowana, jeśli podczas odtwarzania w losowej kolejności wystąpi jedna z poniższych sytuacji.
   
  Sytuacje, w których kasowana jest kolejność odtwarzania:

  • Kiedy odtwarzacz WALKMAN® zostanie podłączony do komputera w celu aktualizacji bazy danych.
   UWAGA: Możliwe jest dalsze odtwarzanie bieżącego utworu.
  • Kiedy karta SD zostanie wyjęta i z powrotem włożona w celu aktualizacji bazy danych.
   UWAGA: Możliwe jest dalsze odtwarzanie bieżącego utworu.
  • Kiedy odtwarzacz WALKMAN® zostanie wyłączony.
  • Kiedy odtwarzacz WALKMAN® wyłączy się z powodu wyczerpania akumulatora.