Identyfikator artykułu : 00238772 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2020Drukowanie

Podczas odtwarzania muzyki w aplikacji innej niż Odtwarzacz muzyki mogą być słyszalne nakładające się dźwięki.

    W zależności od drugiej z aplikacji muzycznych (innej niż Odtwarzacz muzyki), przycisk  (odtwarzania/pauzy) na urządzeniu może sterować obiema aplikacjami. 

    Może to spowodować nakładanie się muzyki, ponieważ naciśnięcie przycisku  (odtwarzania/pauzy) włączy odtwarzanie zarówno w aplikacji Odtwarzacz muzyki, jak i w drugiej aplikacji. 

    Aby odtwarzać muzykę w aplikacji innej niż Odtwarzacz muzyki:

    1. Naciśnij przycisk (odtwarzania/pauzy) na odtwarzaczu Walkman, po czym włącz pauzę w odtwarzaniu nakładającej się muzyki.
    2. Włączaj lub wstrzymuj odtwarzanie w uruchomionej aplikacji z poziomu ekranu tej aplikacji.