Identyfikator artykułu : 00238714 / Ostatnia modyfikacja : 29.01.2023Drukowanie

Jak przenieść listę odtwarzania ze starszego odtwarzacza Walkman do odtwarzacza z serii NW-A100/NW-ZX500

  Aby przenieść listy odtwarzania, najpierw skopiuj folder MUSIC ze starszego odtwarzacza Walkman do komputera, a następnie przeciągnij ten folder do nowszego odtwarzacza.
   

  Pamiętaj, że...

  • Nowszy odtwarzacz Walkman nie obsługuje materiałów do nauki języka.
  • Utwory umieszczone na liście odtwarzania nie mogą być zapisane osobno w pamięci odtwarzacza i na karcie SD (muszą być jednakowe)
  • Jeśli pliki mają dużą objętość, ich kopiowanie może potrwać kilka godzin. W takim przypadku można pojedynczo kopiować pliki lub foldery, pamiętając jednak o skopiowaniu wszystkich plików i folderów. 
  • Jeśli utwory umieszczone na liście odtwarzania nie zostały przesłane, nie pojawią się na listach odtwarzania w Odtwarzaczu muzyki w nowym odtwarzaczu Walkman.
    

  Przed przenoszeniem utworów muzycznych

  • Sprawdź ilość wolnego miejsca w odtwarzaczu Walkman z serii NW-A100/NW-ZX500
   Ilość wolnego miejsca nie może być mniejsza od objętości folderu Music. W przypadku niewystarczającej ilości miejsca przygotuj kartę microSD o identycznej lub większej pojemności i przenieś nagrania.
  • Sprawdź ilość wolnego miejsca w komputerze
   Znajdź lokalizację, w której ilość wolnego miejsca jest co najmniej taka sama jak objętość źródłowego folderu Music.
    

  Przenoszenie utworów muzycznych

  • Windows:

   1. Połącz komputer i starszy odtwarzacz Walkman przy użyciu dostarczonego przewodu USB.
   2. Uruchom Eksploratora i otwórz podłączony napęd WALKMAN
   3. Przeciągnij (skopiuj) cały folder Music w dowolne miejsce w komputerze. Po zakończeniu kopiowania odłącz odtwarzacz odłącz odtwarzacz od komputera.
   4. Połącz komputer i odtwarzacz Walkman z serii NW-A100/NW-ZX500 przy użyciu dostarczonego przewodu USB Type-C.
   5. Uruchom Eksploratora Windows, otwórz podłączony napęd WALKMAN i wybierz opcję Internal Shared Storage (Współdzielona pamięć wewnętrzna). Jeśli kopiujesz utwory na kartę microSD, wybierz opcję WALKMAN, aby otworzyć kartę microSD. 
   6. Otwórz w Eksploratorze folder Music skopiowany w czynności 3, po czym wybierz opcje HOMESelect All (Zaznacz wszystko). 
   7. Przeciągnij (skopiuj) całą zawartość do folderu Music w folderze Internal shared storage (Współdzielona pamięć wewnętrzna) otwartego w czynności 5. Po zakończeniu kopiowania odłącz odtwarzacz odłącz odtwarzacz od komputera.
  • Mac:

   1. Najpierw zainstaluj w komputerze program Android File Transfer.
   2. Połącz komputer i starszy odtwarzacz Walkman przy użyciu dostarczonego przewodu USB.
   3. Uruchom program Finder i otwórz podłączony napęd WALKMAN.
   4. Przeciągnij (skopiuj) cały folder Music w dowolne miejsce w komputerze. Po zakończeniu kopiowania odłącz odtwarzacz odłącz odtwarzacz od komputera.
   5. Połącz komputer i odtwarzacz Walkman z serii NW-A100/NW-ZX500 przy użyciu dostarczonego przewodu USB Type-C.
   6. Uruchom program Android File Transfer i otwórz kolejno foldery WALKMANInternal Shared Storage (Współdzielona pamięć wewnętrzna) ー Music. Jeśli kopiujesz utwory na kartę microSD, uruchom program Android File Transfer i wybierz foldery microSD card (Karta microSD) ー Music.
   7. Otwórz folder Music skopiowany w czynności 4 i wybierz wszystkie foldery i pliki, przeciągając je.
   8. Przeciągnij (skopiuj) wszystkie wybrane foldery i pliki do folderu Music otwartego w czynności 6. Po zakończeniu kopiowania odłącz odtwarzacz od komputera.

   Teraz możesz odtwarzać utwory muzyczne z listy odtwarzania w bibliotece Odtwarzacza muzyki.
    

  UWAGA: w identyczny sposób można przenieść listy odtwarzania z karty microSD na kartę microSD w odtwarzaczu Walkman z serii NW-A100/NW-ZX500.
  Można także przenieść listy odtwarzania z karty microSD do folderu Internal Shared Storage (Współdzielona pamięć wewnętrzna) odtwarzacza Walkman z serii NW-A100/NW-ZX500.