Identyfikator artykułu : 00239613 / Ostatnia modyfikacja : 30.01.2023Drukowanie

Jak przesyłać materiały między komputerem a odtwarzaczem Walkman.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Aby przesłać materiały z komputera do odtwarzacza Walkman, wykonaj opisane tu czynności.

  1. Połącz komputer i odtwarzacz Walkman przy użyciu dostarczonego przewodu USB Type-C.

   UWAGA: jeśli do połączenia odtwarzacza Walkman z komputerem użyty zostanie przewód USB Type-C — USB Type-C, przesyłanie może zakończyć się niepowodzeniem.
   Jeśli komputer nie ma portu USB typu A i konieczne jest połączenie urządzeń przewodem USB Type-C — USB Type-C, spróbuj przesłać materiały w opisany poniżej sposób.

   1. Uruchom program Music Center for PC.
   2. Wybierz kolejno opcje (Menu) NarzędziaUstawieniaPrzenoszenie do urządzenia.
   3. W grupie Tryb przenoszenia wybierz opcję Przenoszenie z automatycznym przypisaniem: Pliki będą zawsze konwertowane na format AAC, a następnie przenoszone, po czym wybierz OK.
   4. Prześlij materiał do odtwarzacza Walkman z programu Music Center for PC.
  2. Jeśli na ekranie odtwarzacza Walkman pojawi się menu [Użyj USB do tych działań:], wybierz Przesyłanie plikówOK.

   Jeśli menu Użyj USB do tych działań: nie pojawia się, wykonaj poniższe czynności.

   • Odblokuj ekran odtwarzacza Walkman.
   • Przeciągnij w górę ekranu głównego, po czym kolejno stuknij w menu następujące opcje:  Ustawienia — Połączone urządzenia — USB.
   • Sprawdź, czy przewód jest starannie podłączony do komputera.
   • Nie gwarantuje się możliwości przenoszenia, gdy jest używany koncentrator USB. Upewnij się, że przewód USB Type-C jest podłączony bezpośrednio do portu USB komputera.
  3. Prześlij materiał z komputera do odtwarzacza Walkman. 

   UWAGA: informacji o sposobie przesyłania materiałów należy szukać w odpowiedniej części przewodnika pomocniczego do posiadanego modelu:

   • Przesyłanie plików z komputera Windows za pomocą programu Music Center for PC (Windows)
   • Przesyłanie plików z komputera Mac
  4. Jeśli przesyłanie nie powiedzie się, może to świadczyć o zbyt małej ilości miejsca w odtwarzaczu Walkman lub na karcie SD. Aby sprawdzić ilość wolnego miejsca w odtwarzaczu Walkman lub na karcie SD, wykonaj następujące czynności:

   1. Przesuń palcem w górę ekranu głównego.
   2. Wybierz opcje  Ustawienia — Pamięć wewnętrzna.
   3. Sprawdź ilość wolnego miejsca w odtwarzaczu Walkman lub na karcie SD (jeśli jest włożona):

  UWAGA: sposób przesyłania materiałów pokazuje także ten film.