Identyfikator artykułu : 00159237 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017Drukowanie

Jak przesłać muzykę z systemu Mac OS do odtwarzacza Walkman

  • Czy można przesyłać muzykę, przeciągając i upuszczając pliki w aplikacji Finder na komputerze Apple Macintosh?
  • Czy można przesyłać muzykę do odtwarzacza Walkman, przeciągając i upuszczając pliki w aplikacji Apple iTunes?

  Muzykę można przesyłać, przeciągając i upuszczając pliki bezpośrednio z aplikacji Finder w systemie Mac OS lub z ekranu biblioteki Music (Muzyka) w aplikacji iTunes do folderu MUSIC (MUZYKA) w odtwarzaczu WALKMAN®.

  UWAGA:

  • W przypadku importowania muzyki z ekranu biblioteki Music (Muzyka) w aplikacji iTunes poszczególne utwory muzyczne są przesyłane jako oddzielne pliki, a nie do jednego folderu z nazwą albumu.
  • Nie można przesyłać muzyki chronionej prawami autorskimi, takiej jak muzyka zakupiona w sklepie iTunes.
  1. Podłącz urządzenie Walkman do komputera przy użyciu dostarczonego przewodu USB.
   Po nawiązaniu połączenia ikona WALKMAN (lub nazwa karty microSD) zostanie wyświetlona na pulpicie systemu Mac OS.

   UWAGA: W przypadku urządzenia Walkman, które obsługuje kartę microSD, możliwe jest określenie ścieżki docelowej zawartości. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.
  2. Wybierz opcję WALKMAN na pasku bocznym aplikacji Finder, a następnie otwórz folder MUSIC (MUZYKA).
  3. Prześlij muzykę, korzystając z jednej z poniższych metod.
   • Przesyłanie z aplikacji Finder
    1. W systemie Mac OS dwukrotnie kliknij folder zawierający żądaną muzykę, aby go otworzyć.
    2. Umieść folder, w którym zapisano muzykę do przesłania, obok folderu MUSIC (MUZYKA) urządzenia Walkman.
     Obraz
   • Przesyłanie z ekranu biblioteki aplikacji iTunes
    1. Uruchom aplikację iTunes, a następnie otwórz okno biblioteki iTunes.
    2. Umieść folder, w którym zapisano muzykę do przesłania, obok folderu MUSIC (MUZYKA) urządzenia Walkman.
     Obraz
  4. Przeciągnij i upuść wybraną muzykę do folderu MUSIC (MUZYKA) w urządzeniu Walkman.
   Kiedy wybrana muzyka pojawi się w folderze MUSIC (MUZYKA), przesyłanie jest zakończone.

   UWAGA: Muzyka i foldery zostaną uporządkowane w kolejności alfanumerycznej. Hierarchia zależy od środowiska komputera.
  5. Przeciągnij i upuść ikonę WALKMAN na ikonę Trash (Kosz), aby wysunąć odtwarzacz WALKMAN®. Gdy ikona WALKMAN zniknie z pulpitu, odłącz urządzenie Walkman od komputera z systemem Mac OS.