Identyfikator artykułu : 00239604 / Ostatnia modyfikacja : 13.02.2020Drukowanie

Czy mogę tworzyć, odtwarzać i usuwać listy odtwarzania w odtwarzaczu Walkman?

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Do tworzenia, przenoszenia i usuwania listy odtwarzania w odtwarzaczu Walkman służy program Music Center for PC
    Informacje o tworzeniu i edycji list odtwarzania są podane na stronie internetowej programu Music Center for PC

    Uwaga: list odtwarzania nie można tworzyć w samym odtwarzaczu Walkman.