Identyfikator artykułu : 00268898 / Ostatnia modyfikacja : 09.02.2023Drukowanie

Obsługa ułatwień dostępu w odtwarzaczu Walkman

    UWAGA: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Szczegółowe informacje podano w sekcji Produkty i kategorie związane z tym artykułem.

    Ta strona objaśnia funkcje ułatwień dostępu w odtwarzaczu Walkman.

    TalkBack

    Wyczuwalne wypukłości

    Przełącznik blokady