Identyfikator artykułu : 00240105 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2023Drukowanie

Jak nastawić właściwą godzinę w odtwarzaczu Walkman

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Zegar odtwarzacza Walkman można nastawić na właściwą godzinę na dwa sposoby: 

  • Połącz odtwarzacz Walkman z siecią, aby godzina została nastawiona automatycznie:
   1. Przesuń palcem w górę ekranu głównego.
   2. Wybierz kolejno opcje  (Ustawienia) — System — Automatyczna data i godzina.
   3. Włącz funkcję Wi-Fi, aby połączyć urządzenie z siecią. Automatycznie nastawiona zostanie właściwa godzina.

   UWAGI: 

   • Jeśli urządzenie nie jest połączone z siecią, właściwej godziny nie można wyświetlić mimo włączenia funkcji Wi-Fi.
   • Jeśli pomimo wykonania powyższych czynności wskazanie zegara nadal jest nieprawidłowe, przyczyną może być słaby sygnał sieci Wi-Fi. Ponów próbę w miejscu, w którym sieć Wi-Fi ma dobry zasięg.
  • Ręcznie nastaw datę i godzinę:

   Wybierz kolejno opcje  (Ustawienia) — System Data i godzina, po czym nastaw właściwą datę i godzinę, wybierając opcje Nastaw datęNastaw godzinę.