Identyfikator artykułu : 00238799 / Ostatnia modyfikacja : 10.03.2023Drukowanie

Nie można regulować głośności w odtwarzaczu Walkman połączonym przez Bluetooth

    Jeśli używane urządzenie audio Bluetooth (słuchawki lub głośnik) nie jest zgodne z profilem AVRCP, nie można regulować głośności w odtwarzaczu Walkman. W takim przypadku głośność należy regulować w podłączonym urządzeniu Bluetooth (np. w głośniku, a nie odtwarzaczu Walkman). 

    Co to jest AVRCP?

    AVRCP to skrót terminu Audio/Video Remote Control Profile. Jest to nazwa profilu Bluetooth, który pozwala na zdalne sterowanie odtwarzaniem muzyki (Odtwarzanie - Pauza - Zatrzymywanie - Następny - Poprzedni). Informację o obsługiwanych profilach Bluetooth można zazwyczaj znaleźć w danych technicznych urządzenia.