Identyfikator artykułu : 00238822 / Ostatnia modyfikacja : 14.03.2023Drukowanie

Po rozłączeniu odtwarzacza Walkman i urządzenia audio Bluetooth nie mogę połączyć ich ponownie

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Problem ten można rozwiązać poprzez szybkie wyłączenie i ponowne włączenie ustawienia Bluetooth w odtwarzaczu Walkman:

    1. Na ekranie głównym dwa razy przeciągnij w dół na pasku stanu lub przeciągnij w dół na pasku stanu dwoma palcami.
    2. W panelu Szybkie ustawienia stuknij ikonę Bluetooth i wyłącz tę funkcję, po czym włącz ją na nowo.