Identyfikator artykułu : 00199120 / Ostatnia modyfikacja : 30.04.2020Drukowanie

Parowanie odtwarzacza WALKMAN® z urządzeniem audio Bluetooth

  W tym artykule opisano parowanie odtwarzacza WALKMAN® z urządzeniem audio Bluetooth, takim jak słuchawki Bluetooth, głośnik lub amplituner wielokanałowy z adapterem Bluetooth.

  UWAGA: Zamieszczona procedura dotyczy odtwarzacza WALKMAN® NWZ-A864 z ekranem dotykowym. Można ją jednak zastosować do każdego odtwarzacza WALKMAN® z funkcją Bluetooth lub z podłączonym odpowiednim adapterem Bluetooth. Każdy odtwarzacz WALKMAN® jest nieco inny i dlatego należy sprawdzić w instrukcji obsługi, jakie ma funkcje i opcje w menu.

  Parowanie powoduje powstanie łącza, przez które odtwarzacz WALKMAN® może bezprzewodowo przesyłać muzykę do współpracującego urządzenia Bluetooth. Jeśli odtwarzacz WALKMAN® był dostarczony w komplecie ze słuchawkami Bluetooth, oba urządzenia mogą być sparowane fabrycznie. Włącz je i zacznij odtwarzać jakiś utwór w celu sprawdzenia, czy połączenie jest aktywne.

  1. Włącz odtwarzacz WALKMAN®, naciskając dowolny przycisk.
   Jeśli u góry ekranu miga żółty komunikat HOLD (Blokada), odszukaj przycisk HOLD na prawym boku urządzenia i przesuń go, aby wyłączyć blokadę.
    
  2. Jeśli pojawi się cokolwiek innego niż ekran HOME, naciśnij przycisk HOME u dołu, z przodu odtwarzacza WALKMAN®. W zależności od wyświetlanego ekranu konieczne może być kilkakrotne naciśnięcie przycisku HOME.

   przycisk bluetooth walkman
    
  3. Dotknij ikony Bluetooth, aby wyświetlić menu Bluetooth.
    
  4. Dotknij opcji Dodaj urządz., aby sparować odtwarzacz WALKMAN® z innym urządzeniem Bluetooth.
   WALKMAN® rozpocznie wyszukiwanie innych urządzeń Bluetooth. Będzie ono trwało 30 sekund.
    
  5. Postępując zgodnie z instrukcją obsługi słuchawek, głośnika lub innego odbiornika Bluetooth, przełącz w tryb parowania także drugie urządzenie.
   W razie problemów z łącznością Bluetooth zapoznaj się z tymi wskazówkami.

   To warto zapamiętać:

   • WALKMAN® wyszukuje inne urządzenia przez 30 sekund. Uaktywnij więc drugie urządzenie Bluetooth, zanim upłynie limit czasu. Aby umożliwić parowanie, umieść urządzenia w odległości nie większej niż metr.
   • Podczas parowania pewne urządzenia mogą żądać podania hasła. Jeśli monit o hasło pojawi się w czasie parowania odtwarzacza WALKMAN® z innym produktem Sony, można wpisać cyfry 0000. W przypadku innych produktów informacji o haśle należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta.