Identyfikator artykułu : 00109950 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017Drukowanie

Ogólne informacje dotyczące ładowania odtwarzacza WALKMAN

  Poniżej znajdują się niektóre kluczowe wskazówki dotyczące korzystania z akumulatora odtwarzacza WALKMAN i ładowania go:

  • Przed pierwszym uruchomieniem odtwarzacza WALKMAN należy w pełni naładować akumulator.
  • W tym celu należy podłączyć odtwarzacz WALKMAN do włączonego komputera za pomocą przewodu USB.
  • Ładowanie akumulatora może potrwać do 4 godzin, a po jego zakończeniu na wskaźniku naładowania wyświetli się informacja „FULL” [Naładowany].
  • Jeśli akumulator całkowicie się rozładował, ponowne uruchomienie i przywrócenie normalnego działania urządzenia po podłączeniu go do włączonego komputera może potrwać do 5 minut.
  • Podczas ładowania akumulatora za pomocą komputera nie można korzystać z odtwarzacza WALKMAN.
  • Odtwarzacz WALKMAN należy podłączyć dopiero po włączeniu komputera.