Identyfikator artykułu : 00159331 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018

Czy można korzystać z urządzenia Walkman podczas ładowania?

    Możliwość korzystania z urządzenia Walkman zależy od procedury ładowania. Zapoznaj się z poniższymi informacjami:

    • W przypadku zasilacza sieciowego (sprzedawanego oddzielnie) można korzystać z urządzenia Walkman podczas ładowania.

      Ładowanie urządzenia Walkman przy użyciu zasilacza sieciowego

    • UWAGA:

      • W czasie ładowania odtwarzacz WALKMAN® może się nagrzać.

      • Podczas ładowania akumulator udostępnia energię elektryczną do korzystania z odtwarzacza Walkman. Zasilacz sieciowy będzie nadal ładować baterię. Dlatego odtwarzanie muzyki podczas ładowania nie powoduje dalszego obniżania poziomu baterii.
    • W przypadku podłączenia odtwarzacza do komputera w celu ładowania przy użyciu dostarczonego przewodu USB nie można korzystać z urządzenia Walkman podczas ładowania.

      Ładowanie urządzenia Walkman za pomocą komputera

    • UWAGA: Po podłączeniu do komputera będzie wyświetlany komunikat „Connected USB” (Połączono USB) i korzystanie z urządzenia Walkman będzie niemożliwe.