Identyfikator artykułu : 00097138 / Ostatnia modyfikacja : 30.10.2014Drukowanie

Czy można sformatować pamięć odtwarzacza Walkman za pomocą komputera?

    Nie, sformatowanie dysku twardego odtwarzacza Walkman za pomocą komputera nie jest możliwe, ponieważ komputer korzysta z innego systemu organizacji plików. Można jednak przeprowadzić inicjowanie odtwarzacza Walkman, stosując się do instrukcji opisanych w sekcji  „Formatowanie pamięci” w przewodniku użytkownika cyfrowego odtwarzacza muzyki.

    WAŻNE: Formatowanie powoduje usunięcie wszystkich danych, takich jak utwory muzyczne lub dostarczony instalator oprogramowania, zapisanych w pamięci odtwarzacza Walkman. Należy najpierw sprawdzić zawartość pamięci i wyeksportować wszelkie istotne dane do komputera.

    Jeśli odtwarzacz Walkman sformatowano już za pomocą komputera, należy sformatować go ponownie, ściśle stosując się do instrukcji opisanych w sekcji „Formatowanie pamięci” w przewodniku użytkownika cyfrowego odtwarzacza muzyki.