Identyfikator artykułu : 00184520 / Ostatnia modyfikacja : 18.09.2017Drukowanie

Błąd: Odtwarzany jest komunikat audio NO DATA (brak danych) lub DATA ERROR (błąd danych). Nie można odtwarzać utworów z odtwarzacza WALKMAN (z serii NW).

  WAŻNE: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  Podłącz odtwarzacz WALKMAN do komputera i używając Eksploratora Windows lub innego programu (Media Go, Content Transfer itp.) sprawdź, czy wyświetlane są dane o utworach w odtwarzaczu WALKMAN.

  1. Jeśli dane z odtwarzacza WALKMAN nie pojawiają się pomimo podłączenia odtwarzacza do komputera
   Odtwarzacz WALKMAN może nie zawierać żadnych danych.
   Prześlij utwór do odtwarzacza WALKMAN za pomocą programu Media Go, Content Transfer itp., po czym spróbuj go odtworzyć.
  2. Jeśli po podłączeniu odtwarzacza WALKMAN do komputera wyświetlane są dane z odtwarzacza.
   Z
   aktualizuj oprogramowanie odtwarzacza WALKMAN do najnowszej wersji. Informację o wersji oprogramowania odtwarzacza można znaleźć w pliku Information.txt w folderze WALKMAN.

   WAŻNE: Przed aktualizowaniem odtwarzacza WALKMAN zaleca się wykonanie zapasowej kopii danych z odtwarzacza na komputerze.

   Jeśli używana jest najnowsza wersja oprogramowania lub aktualizacja oprogramowania nie rozwiązuje problemu, uszkodzone mogą być dane przesłane do odtwarzacza lub wewnętrzna baza danych. Zresetuj pamięć odtwarzacza WALKMAN i ponownie prześlij do niego wszystkie materiały z kopii zapasowej.

   UWAGA: Jeżeli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności problem pozostanie nierozwiązany, konieczna będzie naprawa w serwisie.