Identyfikator artykułu : 00234465 / Ostatnia modyfikacja : 12.11.2019Drukowanie

Rozwiązywanie problemów z odtwarzaczem Walkman — podstawowe działania

  Krok 1: sprawdzenie głośności 

  1. Sprawdź ustawienie głośności w odtwarzaczu Walkman i słuchawkach: być może są one ustawione na minimum. 
   W celu sprawdzenia, czy problem związany jest z odtwarzaczem Walkman lub słuchawkami, należy wykonać poniższe czynności. 
    
  2. W przypadku słuchawek przewodowych należy sprawdzić, czy wtyk słuchawek jest prawidłowo włączony lub czy słuchawki działają poprawnie z innymi urządzeniami odtwarzającymi. 
    
  3. W przypadku słuchawek bezprzewodowych należy sprawdzić, czy działają one poprawnie z innymi urządzeniami odtwarzającymi. Jeśli urządzeniem powodującym problemy są słuchawki Bluetooth,
   zapoznaj się z rozwiązaniami głównych problemów z łączem Bluetooth:
   1. Sprawdź czynniki występujące w otoczeniu
   2. Usuń informacje o sparowaniu i ponownie sparuj urządzenie 
   3. Zresetuj słuchawki 

  Dokładniejsze informacje są podane w informacjach o łączu Bluetooth w sekcji „Pytania i odpowiedzi” na stronie z opisem produktu. 
   

  Krok 2: sprawdzenie zgodności

  Sprawdź, czy brak możliwości odtwarzania dotyczy wszystkich plików muzycznych. Pamiętaj, że próba odtworzenia niezgodnego pliku audio powinna spowodować wyświetlenie komunikatu o błędzie.
  Jeśli pojawi się taki komunikat, wystąpił problem ze zgodnością. Informacji o obsługiwanych formatach audio należy szukać w instrukcji obsługi posiadanego produktu.

   

  Krok 3: resetowanie odtwarzacza Walkman

  Spróbuj zresetować odtwarzacz Walkman. Resetowanie/formatowanie/inicjalizacja są opisane w instrukcji obsługi produktu, którą można znaleźć w witrynie pomocy technicznej. 
  W tym artykule opisano dla przykładu resetowanie odtwarzacza NW-A45/A45HN/A46HN/A47:

  1. Przejdź do Ustawień (Ustawienia odtwarzacza / Ustawienia podstawowe).
  2. Wybierz opcję Resetuj/Formatuj. 
  3. Dotknij czynności, którą chcesz wykonać. 

  Uwaga: dostępne funkcje umożliwiają resetowanie na różnych poziomach. Zacznij od wybrania opcji [Zresetuj wszystkie ustawienia]. 
  Inne funkcje resetowania, takie jak [Przywróć konfigurację fabryczną], powodują usunięcie wszystkich danych i przywrócenie ustawień fabrycznych. 

   

  Krok 4: brak reakcji lub wolne działanie? 

  Przypominamy, że ten przykład dotyczy modeli NW-A45/A45HN/A46HN/A47.
  W przypadku innych modeli należy zapoznać się z przewodnikiem pomocniczym lub instrukcją obsługi (zawsze jest w nich część poświęcona rozwiązywaniu problemów). 

  Jeśli występuje jedna z poniższych sytuacji, uruchom ponownie odtwarzacz Walkman:

  • Walkman nie reaguje na działania użytkownika.
  • Zawartość ekranu odtwarzacza Walkman przestaje się zmieniać.

  Odpowiednio naładuj odtwarzacz Walkman. Na 8 sekund naciśnij przycisk zasilania, aby Walkman uruchomił się na nowo.