Identyfikator artykułu : 00243423 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2020Drukowanie

Brak dźwięku reprodukowanego przez urządzenie USB podłączone do odtwarzacza Walkman.

    Kiedy do odtwarzacza Walkman podłączone jest urządzenie USB, w pewnych aplikacjach może być wyłączona reprodukcja dźwięku, co spowoduje brak dźwięku.

    Wykonaj poniższe czynności, aby upewnić się, że włączona jest reprodukcja dźwięku:

    1. Uruchom aplikację, której chcesz użyć.
    2. Po uruchomieniu aplikacji odłącz przewód USB i podłącz go na nowo.
    3. Włącz odtwarzanie w aplikacji.