Identyfikator artykułu : 00153883 / Ostatnia modyfikacja : 07.09.2020Drukowanie

Jak rozwiązać problem z odtwarzaczem WALKMAN®, który nie uruchamia się lub działa nieprawidłowo.

  Poniższe czynności należy wykonać, gdy występuje jeden z następujących problemów z odtwarzaczem Walkman:

  • Urządzenie nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania, mimo że jest całkowicie naładowane.
  • Urządzenie nie włącza się mimo wyłączenia funkcji blokady.
  • Urządzenie działa niewłaściwie.

  Zresetuj lub zrestartuj odtwarzacz Walkman.

  UWAGA:

  • Procedura resetowania i restartowania zależy od modelu. Sprawdź, czy posiadany model ma przycisk resetowania.
  • Resetowanie i restartowanie nie powoduje skasowania danych i ustawień. Przed rozpoczęciem resetowania lub restartowania należy natomiast wstrzymać odtwarzanie muzyki lub filmu.

  Modele z przyciskiem RESET

  Naciśnij przycisk RESET szpilką lub podobnym przedmiotem. Położenie przycisku RESET zależy od modelu odtwarzacza. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu.
  Po zakończeniu resetowania sprawdź, czy problem został rozwiązany. Poniżej pokazano przykłady umiejscowienia przycisku RESET [1].

  Umiejscowienie przycisku RESETUmiejscowienie przycisku RESET 02Umiejscowienie przycisku RESET 03


  Modele bez przycisku RESET:

  Procedura resetowania i restartowania zależy od modelu. Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu.

  • Przykład dla serii NW-A100
   1. Kiedy ekran jest włączony, na 2 sekundy naciśnij przycisk  (zasilania).
   2. Stuknij opcję Restart. Automatycznie rozpocznie się restartowanie.
   3. Jeśli odtwarzacz nie reaguje, naciśnij przycisk  (zasilania) na 10 sekund, aby wymusić restart odtwarzacza.
     
  • Przykład dla serii NW-S200F

   Na co najmniej 7 sekund naciśnij przycisk DISP/HOME [2] i przycisk odtwarzania/wstrzymywania [3].
   Seria NW-S200F
    

  Włącz ładowanie na co najmniej 30 minut

  Jeśli odtwarzacz Walkman nie włącza się po zresetowaniu lub zresetowaniu, przez co najmniej 30 minut ładuj go dostarczonym przewodem USB, po czym ponownie spróbuj wykonać resetowanie lub restartowanie. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.