Identyfikator artykułu : 00153883 / Ostatnia modyfikacja : 10.08.2016

Jak rozwiązać problem z odtwarzaczem WALKMAN®, który nie uruchamia się lub działa nieprawidłowo.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

 • Odtwarzacz WALKMAN® nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku zasilania, nawet po całkowitym naładowaniu baterii.
 • Odtwarzacz WALKMAN® nie uruchamia się nawet po wyłączeniu funkcji Hold.
 • Odtwarzacz WALKMAN® nie działa normalnie.

Spróbuj zresetować (ponownie uruchomić) odtwarzacz WALKMAN®. Jeśli to nie rozwiąże problemu, ładuj odtwarzacz przez około 30 minut, a następnie spróbuj zresetować go ponownie.

 1. Zresetuj urządzenie WALKMAN®, wciskając przycisk RESET spinaczem lub podobnym przedmiotem. Sprawdź, czy problemy ustąpiły po zresetowaniu.

  UWAGA:

  • Położenie przycisku RESET może się różnić w zależności od modelu odtwarzacza.
  • Przechowywane dane i ustawienia nie zostaną usunięte, ale przed rozpoczęciem resetowania zatrzymaj odtwarzanie muzyki lub filmów.
  • Położenie przycisku RESET w podstawowych modelach.
    Położenie przycisku RESET 01
    Położenie przycisku RESET 02
    Położenie przycisku RESET 03
    Położenie przycisku RESET 04

   Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski DISP/HOME i Playback/Pause przez co najmniej 7 sekund.

   [1] Przycisk RESET
   [2] Przycisk DISP/HOME
   [3] Przycisk Playback/Pause

 2. Jeśli po zresetowaniu odtwarzacz nie uruchamia się, ładuj urządzenie WALKMAN® za pomocą dostarczonego przewodu USB w przez co najmniej 30 minut i sprawdź ponownie. Jeśli problem nie został rozwiązany, produkt może wymagać naprawy.