Identyfikator artykułu : 00061366 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Odtwarzacz WALKMAN® nie jest rozpoznawany przez komputer PC lub nie ładuje się

  Podczas podłączania odtwarzacza WALKMAN® do komputera PC za pomocą kabla USB mogą pojawić się opisane poniżej problemy.
  • WALKMAN® nie jest rozpoznawany przez komputer.
  • WALKMAN® nie jest ładowany.

  Najpierw spróbuj wyczyścić styki odtwarzacza, ponieważ powodem zakłóceń może być brud lub innego rodzaju zanieczyszczenie. Jeśli komputer nadal nie rozpoznaje odtwarzacza, upewnij się, czy WALKMAN® jest poprawnie podłączony do stacji dokującej USB. Jeżeli problem pozostanie nierozwiązany, możesz spróbować zresetować odtwarzacz WALKMAN®, przywracając domyślne ustawienia fabryczne

  Czyszczenie styków odtwarzacza WALKMAN®:

  Wyczyść styki szczoteczką do zębów z miękkim włosiem (zwilżoną wodą). Delikatnie szczotkuj styki, uważając, by nie porysować obudowy.

  Czyszczenie styków odtwarzacza WALKMAN®

  OSTRZEŻENIE:
  Istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu. Odtwarzacza WALKMAN® nie wolno osuszać gorącym powietrzem z suszarki do włosów.
  OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu. Stacja dokująca nie jest wodoodporna. Nie dopuszczaj do kontaktu stacji dokującej z wodą.

  Po wyszczotkowaniu opłucz styki czystą wodą. Osusz odtwarzacz WALKMAN® miękką ściereczką lub patyczkiem kosmetycznym, a następnie pozostaw odtwarzacz do wyschnięcia w dobrze wentylowanym, zacienionym miejscu.

  Jeżeli styki stacji dokującej USB są zabrudzone, spróbuj wyczyścić je suchą, miękką ściereczką.

  Upewnij się, czy odtwarzacz WALKMAN® jest poprawnie i bezpiecznie podłączony do stacji dokującej USB

  Umieść odtwarzacz WALKMAN® na dostarczonej w zestawie stacji dokującej USB i upewnij się, czy styki odtwarzacza (1) i dostarczonej stacji dokującej USB (3) dotykają się wzajemnie.

  1. Sprawdź, czy lampka kontrolna (4) na stacji dokującej świeci się na czerwono. Jeżeli świeci się na czerwono, oznacza to, że rozpoczęło się ładowanie. Jeżeli nie świeci się na czerwono, może to oznaczać, że styki nadal są zabrudzone lub że odtwarzacz WALKMAN® wymaga naprawy.

  2. Sprawdź, czy komputer rozpoznaje odtwarzacz WALKMAN®. Jeżeli nie rozpoznaje, może to oznaczać, że odtwarzacz WALKMAN® nie jest poprawnie umieszczony w stacji dokującej USB lub że występuje problem z kablem USB lub z łącznością USB komputera. Spróbuj podłączyć odtwarzacz do innego portu USB lub komputera. Jeżeli problem nadal występuje, może to oznaczać, że odtwarzacz WALKMAN® wymaga naprawy.

  Umieść na dostarczonej stacji dokującej

  UWAGA: Jeśli korzystasz z odtwarzacza WALKMAN® po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie, rozpoznanie odtwarzacza przez komputer może zająć więcej czasu, nawet jeśli ładowanie już się rozpoczęło (lampka kontrolna świeci się na czerwono). Upewnij się, że komputer rozpoznał odtwarzacz WALKMAN® po 10 minutach od podłączenia odtwarzacza do komputera.

  Resetowanie odtwarzacza WALKMAN®

  Za pomocą długopisu lub spinacza do papieru wciśnij przycisk RESET. Podczas resetowania odtwarzacza WALKMAN®, upewnij się, czy:

  • Odtwarzacz nie jest podłączony do komputera
  • Odtwarzacz nie odtwarza muzyki

  Lokalizacja przycisku resetowania

  UWAGA: Zresetowanie odtwarzacza WALKMAN® nie powoduje utraty danych.