Identyfikator artykułu : 00178017 / Ostatnia modyfikacja : 30.04.2020Drukowanie

Odtwarzacz przenośny nie jest rozpoznawany przez program Windows Media Player, Content Transfer lub Media Go.

   WAŻNE:
  • Jeśli pojawia się Kreator znajdowania nowego sprzętu oraz pytanie o lokalizację sterownika, wskaż następujący katalog: C:/WINDOWS/INF.
  • Warunkiem prawidłowego działania odtwarzacza WALKMAN® jest rozpoznanie go przez komputer jako urządzenia zgodnego z protokołem MTP (Media Transfer Protocol). Jeśli podłączony do komputera odtwarzacz przenośny zostanie rozpoznany jako urządzenie MSC (Mass Storage Class), nie będzie działał prawidłowo.
  • Jeśli odtwarzacz przenośny jest używany po raz pierwszy, był długo nieużywany lub ma wyładowany akumulator, rozpoznanie go przez komputer i rozpoczęcie ładowania może potrwać do 5 minut. Wyświetlacz modeli wyposażonych w wyświetlacz będzie pusty. Jeśli pomimo odczekania 5 minut odtwarzacz przenośny nie jest rozpoznawany i nie zaczyna się jego ładowanie, należy go zresetować przez naciśnięcie przycisku resetowania.

  UWAGA: Jeśli odtwarzacz był używany już wcześniej i wówczas działał prawidłowo, a od tego czasu nie wprowadzano w nim żadnych poważnych zmian (takich jak przywracanie systemu operacyjnego czy wymiana dysku twardego), należy wykonać poniższą procedurę:

  1. Podłącz odtwarzacz przenośny do komputera przy użyciu dostarczonego przewodu USB.

   WAŻNA UWAGA O MODELU NWZ-W252: WALKMAN® NWZ-W252 wymaga użycia specjalnego przewodu USB i nie będzie współpracował z innymi przewodami USB dostępnymi na rynku, w tym z przewodami dostarczanymi z podobnymi produktami Sony wyposażonymi w łącze USB. Wymagane jest użycie przewodu dostarczonego w zestawie z tym konkretnym modelem.

  2. Odłącz przewód USB od odtwarzacza przenośnego i podłącz go na nowo.
  3. Ponownie sprawdź stan połączenia.

   UWAGA: Dotyczy modeli NWZ-W262 i W263: Lampka OPR zacznie świecić na czerwono, sygnalizując rozpoczęcie ładowania akumulatora, nawet w przypadku nieprawidłowego połączenia. Należy wówczas odłączyć odtwarzacz od komputera i podłączyć go na nowo.

  4. Przełącz odtwarzacz przenośny w tryb połączenia USB.  

   UWAGA: Ustawienie to jest dostępne tylko w odtwarzaczach WALKMAN® z serii NWZ-X i niektórych modelach z serii NWZ-E.

  5. (Pomiń tę czynność, jeśli odtwarzacz nie jest rozpoznawany przez żaden program). W oknie Windows Media Player, Media Go™ lub Mój komputer sprawdź ilość wolnego miejsca w odtwarzaczu.
  6. Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie poprawi sytuacji, można spróbować zresetować odtwarzacz WALKMAN®. Procedura „miękkiego” resetowania spowoduje zamknięcie wszystkich otwartych aplikacji i ponowne uruchomienie odtwarzacza WALKMAN®. Nie zostaną skasowane żadne dane ani aplikacje.
  7. Odszukaj otwór resetowania.
  8. Wsuń w otwór mały spinacz do papieru i lekko go wciśnij. Zobaczysz, jak odtwarzacz WALKMAN® uruchamia się ponownie.
  9. Kiedy odtwarzacz WALKMAN® uruchomi się ponownie, z powrotem podłącz go do komputera.
  10. Ponownie sprawdź stan połączenia.
  11. Jeśli odtwarzacz WALKMAN® nadal nie jest rozpoznawany, uruchom ponownie komputer.
  12. Ponownie sprawdź stan połączenia.
  13. Sprawdź, czy przewód USB jest starannie podłączony do komputera i odtwarzacza.
  14. Ponownie sprawdź stan połączenia.
  15. Jeśli odtwarzacz jest podłączony do koncentratora USB, odłącz go i podłącz bezpośrednio do komputera, używając dedykowanego przewodu USB.
  16. Ponownie sprawdź stan połączenia.
  17. Jeśli odtwarzacz nadal nie jest rozpoznawany przez komputer, odłącz wszystkie urządzenia USB podłączone do komputera i ponownie uruchom komputer.
  18. Kiedy komputer uruchomi się ponownie, podłącz do niego tylko odtwarzacz WALKMAN® i ponownie sprawdź stan połączenia.
  19. Jeśli odtwarzacz nadal nie jest rozpoznawany przez komputer, spróbuj użyć innego portu USB.
  20. Ponownie sprawdź stan połączenia.
  21. Z menu Common settings (Ustawienia ogólne) odtwarzacza wybierz wbudowane narzędzie Format i sformatuj odtwarzacz.
  22. Ponownie sprawdź stan połączenia.
  23. Sprawdź obecny system operacyjny. Jeśli obecny system operacyjny został zainstalowany jako aktualizacja innego systemu, skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać zaktualizowane sterowniki do używanego systemu operacyjnego.
  24. W przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows XP należy się upewnić, że jest w nim zainstalowany dodatek Service Pack 2 (SP2) lub nowszy.
  25. Jeśli w systemie nie był zainstalowany najnowszy dodatek Service Pack, należy go zainstalować i ponownie sprawdzić stan połączenia.