Identyfikator artykułu : 00060566 / Ostatnia modyfikacja : 16.11.2017Drukowanie

Pusty obraz na wyświetlaczu po podłączeniu przenośnego odtwarzacza do komputera lub innego urządzenia w przypadku konieczności naładowania akumulatora lub gdy odtwarzacz nie był używany przez pewien czas

    W przypadku używania odtwarzacza po raz pierwszy po dłuższym czasie jego wyłączenia lub po rozładowaniu jego akumulatora może upłynąć nawet 5 minut do momentu jego rozpoznania lub rozpoczęcia ładowania.

    Jeśli dany model jest w niego wyposażony, wyświetlacz pozostanie pusty.

    Jeśli po upływie 5 minut przenośny odtwarzacz nie zostanie rozpoznany lub nie rozpocznie się jego ładowanie, należy go zresetować, naciskając przycisk resetowania.