Identyfikator artykułu : 00238790 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2023Drukowanie

Nie mogę zaktualizować oprogramowania w odtwarzaczu Walkman.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Problemy z aktualizacją oprogramowania w odtwarzaczu Walkman mogą wynikać z następujących powodów:

  • Połączenie Wi-Fi jest niestabilne: aktualizację należy wykonywać przy dobrej łączności Wi-Fi.
    
  • Poziom naładowania odtwarzacza jest mniejszy niż 60%: oprogramowanie odtwarzacza Walkman należy aktualizować w czasie ładowania, gdy poziom naładowania jest nie mniejszy niż 60%. Zbyt niski poziom naładowania akumulatora mógłby spowodować wyłączenie odtwarzacza w czasie aktualizacji, a w rezultacie uniemożliwić jego ponowne uruchomienie.
  • W wewnętrznej pamięci współdzielonej pozostaje mniej niż 2 GB miejsca: przed podjęciem próby aktualizacji odtwarzacza należy sprawdzić ilość miejsca w wewnętrznej pamięci współdzielonej.
   Przeciągnij w górę ekranu Głównego i wybierz opcje  (Ustawienia) — storage (pamięć). Jeśli ilość wolnej pamięci jest mniejsza niż 2 GB, zwiększ ilość miejsca, przesyłając dane do komputera lub innego urządzenia.
    
  • Odtwarzacz nie przestaje wyświetlać ekranu aktualizacji systemu: jeśli dla aktualizacji systemu wybrane jest ustawienie  [Do not allow] (Nie zezwalaj), nie można wykonać aktualizacji. Wypróbuj następujące rozwiązanie:
   1. Wybierz kolejno opcje  (Ustawienia) — Aplikacje i powiadomieniaPokaż wszystkie xx aplikacji, aby wyświetlić wszystkie zainstalowane aplikacje.
   2. Z menu z kropkami trzy poziome kropki w prawym górnym rogu ekranu wybierz kolejno opcje Show system (Pokaż system) — System Update (Aktualizacja systemu) — Permissions (Uprawnienia).
   3. Zmień ustawienie opcji Storage (Pamięć) na ON (Wł.).