Identyfikator artykułu : 00240280 / Ostatnia modyfikacja : 17.03.2023Drukowanie

Nie mogę znaleźć nagrań pobranych do Biblioteki muzycznej (odtwarzacz muzyczny)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  1. Jeśli nie możesz znaleźć pobranych materiałów, użyj przycisku (aktualizacji bazy danych) w Bibliotece muzycznej. Pozwoli to zarejestrować kupione materiały w bazie danych i pokazać w bibliotece.
    
  2. Kiedy aktualizowana jest baza danych, w Bibliotecemuzycznej rejestrowane są tylko materiały z wymienionych poniżej folderów. Miejsce zapisu pobieranej muzyki zależy od internetowego serwisu muzycznego. Jeżeli zatem nagranie nie pojawia się w Bibliotece muzycznej pomimo zaktualizowania bazy danych, przenieś nagrania do jednego z poniższych folderów i ponownie zaktualizuj bazę danych:
   • Folder Music (Muzyka) lub Download (Pobrane) w pamięci odtwarzacza.
   • Folder Music (Muzyka) na karcie microSD.