Identyfikator artykułu : 00158659 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Ile trwa ładowanie baterii wbudowanej głośnika lub odtwarzacza?

    Czas ładowania zależy od poziomu i stanu baterii. Informacje na temat czasu ładowania można znaleźć w danych technicznych i instrukcji obsługi dostarczonej z głośnikiem lub odtwarzaczem.

    Jeśli korzystasz z odtwarzacza, sprawdź dodatkowo następujące informacje:

    • Jeśli odtwarzacz jest używany po raz pierwszy lub nie był używany przez pewien czas, należy naładować go do wyświetlenia stanu baterii Full (Pełna).
    • Czas ładowania będzie dłuższy w środowisku o niskiej temperaturze.
    • Czas ładowania będzie dłuższy w przypadku przenoszenia plików audio podczas ładowania baterii.