Identyfikator artykułu : 00163333 / Ostatnia modyfikacja : 17.04.2022Drukowanie

Nie działa ładowanie akumulatora

  WAŻNE: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem. Jeśli posiadany starszy model nie jest przystosowany do łączenia przez łącze USB, nie będą się do niego odnosić czynności, w których jest mowa o połączeniu USB.

  UWAGA: Każda z tych czynności stanowi potencjalne rozwiązanie problemu i dlatego po wykonaniu każdej z nich należy sprawdzić stan urządzenia.

  Sprawdź, który z poniższych przypadków dotyczy posiadanego modelu, i wypróbuj odpowiednie rozwiązanie.

  Walkman z ekranem Walkman bez ekranu
  Obraz Obraz

  Rozwiązanie dla odtwarzacza Walkman z ekranem

  Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera lub sieci energetycznej i sprawdź zawartość ekranu odtwarzacza.

  1. Na ekranie widać wskaźnik akumulatora.

   Jeśli wskaźnik jest widoczny, akumulator ładuje się prawidłowo. Aby całkowicie naładować akumulator, należy zaczekać, aż wskazanie zmieni się na FULL.

   Obraz
  2. Brak jakiegokolwiek wskazania na odtwarzaczu Walkman (czarny ekran)

   UWAGA: Jeśli Walkman nie był używany przez długi czas lub jego akumulator niemal zupełnie się wyładował, w pierwszej chwili po rozpoczęciu ładowania ekran może pozostawać pusty. Przed próbą użycia odtwarzacza należy ładować akumulator przez 5–10 minut.

   Obraz
  3. Sprawdź sposób podłączenia przewodu USB lub zasilacza sieciowego.

   Jeśli używasz przewodu USB

   • Jeśli po podłączeniu odtwarzacza przewodem USB komputer przełączy się w tryb energooszczędny (uśpienia lub hibernacji), ładowanie akumulatora zostanie przerwane. Odtwarzacz będzie wówczas pobierał energię z akumulatora, powodując jego wyładowanie.
   • Upewnij się, że przewód USB jest starannie podłączony do odtwarzacza i komputera. Odłącz oba końce przewodu i podłącz je ponownie.
   • Do podłączenia odtwarzacza Walkman użyj dostarczonego przewodu USB.
   • Nie używaj koncentratora USB. Bezpośrednio podłącz odtwarzacz Walkman.
   • Jeśli komputer jest wyposażony w więcej niż jeden port USB, spróbuj przełączyć zasilacz USB do innego portu USB, aby upewnić się, że przyczyną problemu nie jest obecny port.
   • Spróbuj użyć do ładowania innego urządzenia, aby wykluczyć problem z komputerem.

   Jeśli używasz zasilacza sieciowego

   • Jeśli używasz zasilacza sieciowego, upewnij się, że jest on starannie podłączony i włączony do działającego ściennego gniazdka sieci energetycznej.
   • Spróbuj przełączyć zasilacz sieciowy do innego gniazdka ściennego sieci energetycznej, aby upewnić się, że przyczyną problemu nie jest obecne gniazdko.
   • Do podłączenia odtwarzacza Walkman użyj dostarczonego przewodu.
   • Spróbuj użyć do ładowania innego urządzenia, aby wykluczyć problem z zasilaczem sieciowym.

   UWAGI:

   • Akumulator należy ładować w temperaturze od 5ºC do 35ºC. Przy próbie ładowania w temperaturze spoza tego zakresu może zacząć migać wskaźnik akumulatora, a ładowanie będzie niemożliwe.
   • Akumulator można naładować około 500 razy; później trzeba go będzie wymienić.
   • Wartość ta może się nieznacznie wahać w zależności od warunków pracy odtwarzacza. Dla zachowania dobrego stanu akumulatora zaleca się jego pełne ładowanie nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, nawet jeśli nie planuje się użycia urządzenia przez dłuższy czas.
  4. Zresetuj (ponownie uruchom) odtwarzacz Walkman

   Jeżeli pomimo zresetowania odtwarzacza Walkman nadal występuje jakiś problem, odtwarzacz Walkman lub przewód USB wymagają sprawdzenia i naprawy.

  Rozwiązanie dla odtwarzacza Walkman bez ekranu

  Podłącz odtwarzacz Walkman do komputera lub sieci energetycznej i sprawdź stan lampki na odtwarzaczu.

  1. Lampka pracy (OPR) pali się.
   Akumulator ładuje się prawidłowo. Po zakończeniu ładowania lampka zgaśnie.Obraz
  2. Lampka pracy jest zgaszona.
   Jeśli lampka jest zgaszona, świadczy to albo o całkowitym naładowaniu akumulatora, albo o braku ładowania.Obraz
  3. Sprawdź sposób podłączenia przewodu USB lub zasilacza sieciowego.

   Jeśli używasz przewodu USB

   • Jeśli po podłączeniu odtwarzacza przewodem USB komputer przełączy się w tryb energooszczędny (uśpienia lub hibernacji), ładowanie akumulatora zostanie przerwane. Odtwarzacz będzie wówczas pobierał energię z akumulatora, powodując jego wyładowanie.
   • Upewnij się, że przewód USB jest starannie podłączony do odtwarzacza i komputera. Odłącz oba końce przewodu i podłącz je ponownie.
   • Do podłączenia odtwarzacza Walkman użyj dostarczonego przewodu USB.
   • Nie używaj koncentratora USB. Bezpośrednio podłącz odtwarzacz Walkman.
   • Jeśli komputer jest wyposażony w więcej niż jeden port USB, spróbuj przełączyć zasilacz USB do innego portu USB, aby upewnić się, że przyczyną problemu nie jest obecny port.
   • Spróbuj użyć do ładowania innego urządzenia, aby wykluczyć problem z komputerem.

   Jeśli używasz zasilacza sieciowego

   • Jeśli używasz zasilacza sieciowego, upewnij się, że jest on starannie podłączony i włączony do działającego ściennego gniazdka sieci energetycznej.
   • Spróbuj przełączyć zasilacz sieciowy do innego gniazdka ściennego sieci energetycznej, aby upewnić się, że przyczyną problemu nie jest obecne gniazdko.
   • Do podłączenia odtwarzacza Walkman użyj dostarczonego przewodu.
   • Spróbuj użyć do ładowania innego urządzenia, aby wykluczyć problem z zasilaczem sieciowym.

   UWAGI:

   • Akumulator należy ładować w temperaturze od 5ºC do 35ºC. Przy próbie ładowania w temperaturze spoza tego zakresu może zacząć migać wskaźnik akumulatora, a ładowanie będzie niemożliwe.
   • Akumulator można naładować około 500 razy; później trzeba go będzie wymienić.
   • Wartość ta może się nieznacznie wahać w zależności od warunków pracy odtwarzacza. Dla zachowania dobrego stanu akumulatora zaleca się jego ładowanie nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, nawet jeśli nie planuje się użycia odtwarzacza przez dłuższy czas.
  4. Jeśli styki nie są prawidłowo połączone, ładowanie odtwarzacza Walkman bywa niemożliwe. Zadbaj o czystość styków odtwarzacza Walkman
   Jeśli posiadany odtwarzacz Walkman jest wodoodporny, zmocz wodą miękką szczoteczkę do zębów itp. i zetrzyj wilgoć. Szczegóły zawiera następujący materiał wideo: 

  5. Zresetuj (ponownie uruchom) odtwarzacz Walkman. Jeżeli pomimo zresetowania odtwarzacza Walkman nadal występuje jakiś problem, odtwarzacz Walkman lub przewód USB wymagają sprawdzenia i naprawy.