undefined : 00159086 / undefined : 13.11.2017

Nie można nawiązać połączenia ze sparowanym urządzeniem przez Bluetooth lub brak dźwięku

  • Procedura parowania została zakończona, ale gdy próbuję odtworzyć utwór, podłączone urządzenie audio Bluetooth nie odtwarza dźwięku.
  • Nie mogę odtworzyć utworu z używanego urządzenia audio Bluetooth.

  Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe czynności, a następnie sprawdź, czy urządzenie audio Bluetooth odtwarza dźwięk.

  UWAGA:

  • Procedura zależy od wersji systemu Android urządzenia Walkman.
  • Fale elektromagnetyczne kuchenki mikrofalowej lub fale radiowe bezprzewodowej sieci LAN mogą korzystać z tych samych pasm, dlatego jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie emitujące takie fale, należy zmienić miejsce i ponowić próbę.
  1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth urządzenia Walkman jest włączona.
    Funkcja Bluetooth jest włączona  Funkcja Bluetooth jest wyłączona
    Włącz funkcję Bluetooth  Wyłącz funkcję Bluetooth
   • Android w wersji 4.0 lub nowszej
    1. Dotknij ikony Aplikacje na ekranie głównym.
    2. Dotknij ikony ustawienia (ustawienia) na ekranie listy aplikacji.
    3. Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona na ekranie Settings (Ustawienia). Jeśli przełącznik Bluetooth jest ustawiony na OFF (WYŁ.), funkcja jest wyłączona. Ustaw funkcję na ON (WŁ.), aby ją włączyć.
   • Android 2.3
    1. Dotknij ikony Menu (przycisk menu) w prawym dolnym rogu ekranu głównego.
    2. Dotknij ikony ustawienia (ustawienia).
    3. Dotknij opcji Wireless & networks (Łączność bezprzewodowa i sieci) na ekranie Settings (Ustawienia).
    4. Po wyświetleniu ekranu Wireless & networks (Łączność bezprzewodowa i sieci) upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Bluetooth. Jeśli pole wyboru nie jest zaznaczone, funkcja Bluetooth jest wyłączona. Zaznacz pole wyboru, aby ją włączyć.
  2. Ponownie podłącz urządzenie Walkman do urządzenie audio Bluetooth.
   Włącz sparowane urządzenie audio Bluetooth i ustaw w nim tryb wykrywania.

   UWAGA:

   • W instrukcji obsługi urządzenia, z którym chcesz nawiązać połączenie, zapoznaj się z procedurą ustawiania trybu wykrywania w parowanym urządzeniu audio Bluetooth.
   • Jeśli podczas wykonywania kolejnych czynności nazwa urządzenia audio Bluetooth, z którym chcesz nawiązać połączenie, nie pojawi się, parowanie nie zostanie zakończone. Ponownie wykonaj procedurę parowania.
    • Android w wersji 4.0 lub nowszej
     1. Dotknij ikony Aplikacje na ekranie głównym.
     2. Dotknij ikony ustawienia (ustawienia) na ekranie listy aplikacji.
     3. Dotknij opcji Bluetooth na ekranie Settings (Ustawienia).
     4. Dotknij nazwy urządzenia Bluetooth, z którym chcesz nawiązać połączenie, w sekcji Paired devices (Sparowane urządzenia).
     5. Poczekaj na wyświetlenie komunikatu Connected (Połączono) pod nazwą urządzenia audio Bluetooth. Procedura zostanie zakończona w chwili jego wyświetlenia.
    • Android 2.3
     1. Dotknij ikony Menu (przycisk menu) w prawym dolnym rogu ekranu głównego.
     2. Dotknij ikony ustawienia (ustawienia).
     3. Dotknij opcji Wireless & networks (Łączność bezprzewodowa i sieci) na ekranie Settings (Ustawienia).
     4. Dotknij opcji Bluetooth settings (Ustawienia Bluetooth) na ekranie Wireless & networks (Łączność bezprzewodowa i sieci).
     5. Dotknij nazwy urządzenia audio Bluetooth, z którym chcesz nawiązać połączenie, na liście w sekcji Bluetooth device (Urządzenie Bluetooth).
  3. Po ponownym uruchomieniu urządzenia Walkman i urządzenia audio Bluetooth sprawdź, czy problem został rozwiązany.
  4. Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności problem nie został rozwiązany, anuluj parowanie urządzenia i wykonaj procedurę parowania ponownie.
   • Android w wersji 4.0 lub nowszej
    1. Dotknij ikony Aplikacje na ekranie głównym.
    2. Dotknij ikony ustawienia (ustawienia) na ekranie listy aplikacji.
    3. Dotknij opcji Bluetooth na ekranie Settings (Ustawienia).
    4. Dotknij ikony ustawienia na prawo od nazwy urządzenia, które chcesz usunąć z listy sparowanych.
    5. Dotknij opcji Unpair (Anuluj parowanie). Parowanie zostanie zakończone.
   • Android 2.3
    1. Dotknij ikony Menu (przycisk menu) w prawym dolnym rogu ekranu głównego.
    2. Dotknij ikony ustawienia (ustawienia).
    3. Dotknij opcji Wireless & networks (Łączność bezprzewodowa i sieci) na ekranie Settings (Ustawienia).
    4. Dotknij opcji Bluetooth settings (Ustawienia Bluetooth) na ekranie Wireless & networks (Łączność bezprzewodowa i sieci).
    5. Dotknij opcji BLUETOOTH na ekranie Settings (Ustawienia).
     Po wyświetleniu ekranu Bluetooth settings (Ustawienia Bluetooth) dotknij nazwy urządzenia, które chcesz usunąć z listy sparowanych Bluetooth device (Urządzenie Bluetooth).
    6. Dotknij opcji Disconnect & unpair (Rozłącz i anuluj parowanie).