Identyfikator artykułu : 00174617 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017

Pomimo całkowitego naładowania akumulator odtwarzacza WALKMAN® wystarcza na krótki czas. (WALKMAN® z serii NW-A30/NW-WM1A/WM1Z)

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Wydajność akumulatora w znacznym stopniu zależy od sposobu użytkowania urządzenia.

Urządzenie pracujące w trybie radia zużywa zwykle więcej energii niż przy pracy w trybie MP3.

Należy wyłączać nieużywany odtwarzacz.
WALKMAN® nie wyłącza się automatycznie po zatrzymaniu odtwarzania. W rezultacie, jeśli po zatrzymaniu odtwarzania nie zostanie wyłączone zasilanie, akumulator będzie się zużywał. Energię w akumulatorze można zaoszczędzić, wyłączając odtwarzacz WALKMAN®, gdy tylko nie jest on używany.

Włączanie i wyłączanie odtwarzacza WALKMAN® (seria NW-A):
Obraz
[1]: Przycisk zasilania

  1. Kiedy ekran jest wyłączony, na 3 sekundy naciśnij przycisk zasilania Obraz.
  2. Aby wyłączyć odtwarzacz, wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.
  3. Jeśli włączona jest funkcja HOLD, wyłącz ją.

UWAGA: Jeśli WALKMAN® jest nieużywany przez pewien czas, jego ekran automatycznie się wyłącza.

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany lub urządzenie nie włącza się po naładowaniu, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Sony.