Identyfikator artykułu : 00240124 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2023Drukowanie

Walkman nagrzewa się

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Odtwarzacz Walkman zawiera elementy, które zużywają dużo energii w celu odtwarzania dźwięku o wysokiej jakości. W rezultacie pracujący odtwarzacz wydziela ciepło. Do dalszego zwiększenia ilości ciepła przyczynia się włączenie ekranu na dłuższy czas, odtwarzanie dźwięku o wysokiej rozdzielczości, działanie funkcji DSEE HX i odtwarzanie z dużą głośnością.

  Kiedy odtwarzacz stanie się gorący, wykonaj następujące czynności:

  • Wyłącz nieużywany odtwarzacz.
    
  • Zmniejsz poziom głośności.
    
  • Zmień ustawienie Sleep (Uśpij) tak, by czas nie przekraczał jednej minuty.
   Wybierz kolejno opcje  UstawieniaDisplay (Ekran) — Sleep (Uśpij), po czym ustaw czas.
    
  • Zmniejsz jasność wyświetlacza.
   Wybierz kolejno opcje  UstawieniaDisplay (Ekran) — Brightness (Jasność), po czym zmniejsz jasność.
    
  • Wyłącz niektóre lub wszystkie funkcje związane z jakością dźwięku.
   1. Wybierz opcję  Regulacja dźwięku.
   2. Wyłącz wszystkie funkcje związane z jakością dźwięku, takie jak Korektor, DSEE HX czy Korektor przesun. faz.
     
  • Wyłącz funkcję Wi-Fi, jeśli jej nie używasz.
   Wybierz kolejno opcje  UstawieniaSieć i Internet Wi-Fi, po czym zmień ustawienie na Wył.
    
  • Zamknij wszystkie nieużywane aplikacje.
    

  UWAGA:

  • Nie wkładać odtwarzacza do szczelnej torby i nie owijać do tkaninami itp., gdyż może to spowodować rozgrzanie odtwarzacza