Identyfikator artykułu : 00174625 / Ostatnia modyfikacja : 09.07.2019Drukowanie

WALKMAN® nie włącza się. (WALKMAN® z serii NW-A30/NW-WM1A/WM1Z)

  Podłącz odtwarzacz WALKMAN® do komputera lub zasilacza sieciowego i ładuj go przez mniej więcej 10 minut. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, uruchom ponownie odtwarzacz WALKMAN®.

  • Lampka ładowania zaczyna świecić na czerwono wkrótce po podłączeniu odtwarzacza WALKMAN® do komputera lub zasilacza sieciowego. Jeśli jednak zapas energii w akumulatorze jest zbyt mały, ekran odtwarzacza może pozostać wyłączony.
  • Po mniej więcej 10 minutach od podłączenia odtwarzacza WALKMAN® do źródła zasilania odtwarzacz automatycznie włączy się i przejdzie w tryb czuwania.
  • Jeśli WALKMAN® nie włącza się pomimo upływu 10–20 minut od zapalenia się czerwonej lampki, należy go ponownie uruchomić:

  Na 8 sekund naciśnij przycisk  (zasilania), aby odtwarzacz WALKMAN® uruchomił się na nowo.

  UWAGA: Sposób postępowania zależy od modelu. Szczegółowe informacje można znaleźć w przewodniku pomocniczym do odtwarzacza WALKMAN®.

  walkman restart procedure