Identyfikator artykułu : 00174625 / Ostatnia modyfikacja : 21.03.2019

WALKMAN® nie włącza się. (WALKMAN® z serii NW-A30/NW-WM1A/WM1Z)

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Podłącz odtwarzacz WALKMAN® do komputera lub zasilacza sieciowego i ładuj go przez mniej więcej 10 minut. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, uruchom ponownie odtwarzacz WALKMAN®.

Obraz

[A]: Lampka ładowania
[B]: Przewód USB


UWAGA: Lampka ładowania zaczyna świecić na czerwono wkrótce po podłączeniu odtwarzacza WALKMAN® do komputera lub zasilacza sieciowego. Jeśli jednak zapas energii w akumulatorze jest zbyt mały, ekran odtwarzacza może pozostać wyłączony.
Po mniej więcej 10 minutach od podłączenia odtwarzacza WALKMAN® do źródła zasilania odtwarzacz automatycznie włączy się i przejdzie w tryb czuwania.

Jeśli WALKMAN® nie włącza się pomimo upływu 10–20 minut od zapalenia się czerwonej lampki, należy go ponownie uruchomić.