Identyfikator artykułu : 00173021 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

Jak przenieść pliki wideo DV lub Digital8 na komputer Mac

  Możesz użyć programu iMovie firmy Apple, aby przenieść wideo z taśmowej kamery Handycam na komputer Mac i go edytować, przechowywać lub udostępniać.
  W przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows, należy zapoznać się z informacjami na temat przenoszenia wideo z kamery na komputer PC.

  Program iMovie może importować pliki o formacie.

  • DV
  • DVCAM
  • DVCPRO
  • HDV


  W przypadku większości kamer taśmowych Handycam plik wideo można przenieść na komputer Mac za pomocą programu iMovie. Odwiedź witrynę Apple, aby sprawdzić, czy Twoja kamera jest kompatybilna z programem iMovie.

  Przed przeniesieniem pliku wideo można go obejrzeć dzięki iMovie i zdecydować, które fragmenty wideo mają być przeniesione.

  1. Podłącz kamerę Handycam do komputera za pomocą kabla kamery. Może być wymagana zmiana ustawień kamery. Jeśli komputer nie posiada portu FireWire, kamerę można podłączyć do portu Thunderbolt. Aby podłączyć kamerę, wymagana jest przejściówka z Thunderbolt na FireWire firmy Apple lub wyświetlacz Thunderbolt firmy Apple
  2. Włącz kamerę Handycam i ustaw ją na tryb VCR lub VTR
  3. Na komputerze wybierz opcję Import (Importuj) na pasku narzędzi

   Import button on toolbar
  4. Na monitorze komputera wybierz kamerę Handycam na pasku bocznym Kamery
  5. Wyświetli się bieżący obraz z taśmy
  6. Teraz można obejrzeć wideo na ekranie. Umieść kursor myszy nad podglądem u góry okna Importuj. Za pomocą przycisków ekranowych można odtwarzać, zatrzymywać lub przewijać wideo. (Do odtwarzania wideo służy również klawisz spacji.)

   Image
  7. Teraz możliwe jest importowanie wideo. Można utworzyć nowe zdarzenie i umieścić w nim klipy wideo lub dodać je do istniejącego zdarzenia. Aby wybrać lub utworzyć wydarzenie, należy wybrać opcję Import to (Importuj do) folderu podręcznego
   Choosing event to import
  8. Znajdź fragment na taśmie, od którego chcesz rozpocząć przenoszenie wideo i wybierz opcję Import (Importuj)
  9. iMovie będzie przenosić wideo do momentu, aż wstrzymasz import poprzez kliknięcie Stop Import (Wstrzymaj importowanie) lub Close (Zamknij). Jeśli nie wstrzymasz, importowanie będzie trwało do momentu zatrzymania taśmy lub zapełnienia dysku twardego. Wideo będzie przenoszone z prędkością jego odtwarzania
  10. Można wybierać fragmenty taśmy, które mają być przeniesione, wstrzymując lub rozpoczynając Importowanie. Gdy importowanie zostanie wstrzymane, za pomocą kontrolek odtwarzania wideo można przewinąć do przodu lub do tyłu do fragmentów, które mają być zachowane.