Identyfikator artykułu : 00108824 / Ostatnia modyfikacja : 24.04.2017

Jak za pomocą oprogramowania Play Memories Home zaimportować pliki wideo nagrane na taśmie do komputera?

Jak zaimportować pliki wideo nagrane na taśmie do komputera

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

 1. Podłącz kamerę do źródła zasilania, a następnie przesuwaj przełącznik POWER (Zasilanie), aż do wybrania trybu PLAY/EDIT (Odtwarzanie/edycja).

  Jako źródła zasilania użyj zasilacza.
  Obsługa przełącznika POWER (Zasilanie) może się różnić w zależności od modelu urządzenia. Informacje dotyczące danego modelu można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do kamery.

 2. Skonfiguruj menu kamery.
  UWAGA: Ten etap dotyczy tylko kamer obsługujących obraz w jakości High Definition.

  Wymagane ustawienia menu zależą od formatu nagranych filmów oraz formatu użytego podczas importu.
  Wybór odpowiednich ustawień może się różnić w zależności od modelu urządzenia. Informacje dotyczące danego modelu można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do kamery.

  UWAGA: Pliki wideo w formacie HDV są importowane w jakości HD. Pliki wideo w formacie DV są importowane w standardowej rozdzielczości. 

  Format nagrania

  Format importu

  Ustawienia menu

  magnetowid
  HDV/DV

  i.Link conv

  HDV

  HDV

  HDV

  OFF

  DV

  HDV

  ON
  HDV => DV

  DV

  DV

  DV

  OFF


 3. Umieść nagraną kasetę w kamerze.

 4. Podłącz kamerę do komputera za pomocą przewodu i.LINK.

  Podłącz kabel i.LINK do gniazda HDV/DV lub DV w kamerze oraz do gniazda i.LINK w komputerze.
  UWAGA: Umiejscowienie wyjścia HDV/DV może się różnić w zależności od modelu urządzenia. Informacje dotyczące danego modelu można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do kamery.

  Zostanie wyświetlone okno Import from Tape (Import z kasety).

 5. Rozpocznij importowanie wideo.

  Aby automatycznie zaimportować wideo:
  Sprawdź, czy został zaznaczony przycisk Import from the beginning of the tape (Import od początku kasety), a następnie kliknij opcję Import (Importuj).

  Aby ręcznie zaimportować wideo:

  1. Za pomocą przycisków sterowania urządzenia wyświetl na monitorze scenę, od której rozpocznie się import.
  2. Sprawdź, czy został zaznaczony przycisk Import from the current tape position (Import od bieżącego położenia), a następnie kliknij opcję

 6. Aby zatrzymać proces importowania, kliknij przycisk Stop Import (Zatrzymaj importowanie).

  Jeśli nienagrana część taśmy trwa dłużej niż 10 sekund, importowanie zostanie automatycznie przerwane.

  UWAGI:
   
   
  • Podłącz przewód i.LINK najpierw do komputera, a następnie do kamery. Podłączenie kabla w odwrotnej kolejności może spowodować nagromadzenie się ładunków elektrostatycznych, a w efekcie nieprawidłowe działanie kamery.
  • Komputer może się zawieszać lub nie rozpoznawać sygnału z kamery w następujących sytuacjach:
   • Kamera została podłączona do komputera, który nie obsługuje formatów sygnału wideo wyświetlanych na ekranie LCD kamery (HDV lub DV).
   • Zmiana ustawień VCR HDV/DV i i.LINK CONV w menu STANDARD SET (Ustawienia standardowe) kamery, kiedy jest ona podłączona za pomocą kabla i.LINK.
   • Zmiana ustawienia REC FORMAT (Format nagrywania) w menu STANDARD SET (Ustawienia standardowe) kamery, kiedy jest ona podłączona za pomocą kabla i.LINK, a wyłącznik zasilania jest w pozycji CAMERA-TAPE (Kamera-taśma).
   • Przestawianie wyłącznika zasilania kamery, kiedy jest ona podłączona za pomocą kabla i.LINK.