Identyfikator artykułu : 00168798 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017Drukowanie

Błąd: Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „No output device has been selected” (Nie wybrano urządzenia wyjściowego), a odtwarzanie zatrzymuje się. (TA-ZH1ES)

    Otwórz Panel sterowania, po czym wybierz opcję Dźwięk i kartę Odtwarzanie. Jako Urządzenie domyślne wybierz Głośniki itp.

    UWAGA: Po wybraniu tego ustawienia wzmacniacz TA-ZH1ES odtwarza tylko dźwięk z programów (Hi-Res Audio Player itp.).