Identyfikator artykułu : 00227233 / Ostatnia modyfikacja : 15.05.2019

Nie można dokończyć aktualizacji oprogramowania słuchawek Bluetooth

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

 • W trakcie aktualizacji pojawił się komunikat „Software transfer failed” (Niepowodzenie przy przesyłaniu oprogramowania) i aktualizacja zatrzymała się.
 • Aktualizacja trwale zatrzymuje się przy wyświetlonym ekranie „Please wait...Downloading software....” (Proszę czekać… Pobieranie oprogramowania…”).
 • Aktualizacja trwale zatrzymuje się przy wyświetlonym ekranie „Please wait...Updating....” (Proszę czekać…Trwa aktualizacja…”).

W przypadku wystąpienia jednego z powyższych objawów wypróbuj następujące rozwiązanie.

 1. Dotknij przycisku Cancel (Anuluj) w aplikacji Headphones Connect, aby przerwać aktualizację.
 2. Wyłącz wszystkie urządzenia Bluetooth podłączone do urządzenia mobilnego używanego do aktualizacji.
  UWAGA: Aktualizacja może się okazać niemożliwa, gdy do urządzenia jest podłączone inne urządzenie Bluetooth zarejestrowane w aplikacji Headphone Connect lub niskoenergetyczne urządzenie Bluetooth (urządzenie do noszenia, smartwatch itp.). 
 3. Wyłącz urządzenie mobilne. 
 4. Z powrotem włącz urządzenie mobilne.
 5. Ponownie otwórz aplikację Headphones Connect.
 6. Ponownie wykonaj aktualizację przy użyciu aplikacji Headphones Connect.

UWAGI:

 • Wyłącz lub zamknij wszystkie inne aplikacje uruchomione w urządzeniu mobilnym.
 • Maksymalnie przybliż słuchawki do urządzenia mobilnego.
 • Oddal od słuchawek i urządzenia mobilnego inne urządzenia emitujące fale radiowe, takie jak urządzenia Bluetooth i Wi-Fi.