Identyfikator artykułu : 00227233 / Ostatnia modyfikacja : 13.04.2023Drukowanie

Nie można dokończyć aktualizacji oprogramowania słuchawek Bluetooth

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli wystąpi jeden z poniższych problemów, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami, aby kontynuować aktualizację oprogramowania.

  • Aktualizacja zatrzymuje się.
  • Na ekranie pojawia się komunikat „Software transfer failed” (Niepowodzenie przy przesyłaniu oprogramowania) i aktualizacja zatrzymała się.
  • Aktualizacja zatrzymuje się przy wyświetlonym ekranie „Please wait...Downloading software...” (Proszę czekać… Pobieranie oprogramowania…) lub „Please wait...Updating...” (Proszę czekać… Aktualizowanie…).

  Potencjalne przyczyny zatrzymywania się aktualizacji

  • Do smartfona podłączone są inne urządzenia Bluetooth (urządzenia do noszenia itp.).
  • Połączenie Bluetooth między słuchawkami a urządzeniem mobilnym jest niestabilne.
  • Słuchawki lub urządzenie mobilne są bliskie rozładowania.
  • Występują zakłócenia łączności radiowej, powodowane na przykład przez sieć bezprzewodową.
  • Włączona jest funkcja automatycznego wyłączania zasilania, a słuchawki nie były noszone przez ponad 5 minut (tylko WF-1000XM3).

  Rozwiązywanie problemu

  1. Stuknij przycisk Cancel (Anuluj) w aplikacji Sony | Headphones Connect, aby przerwać aktualizację.
  2. Wyłącz wszystkie urządzenia Bluetooth podłączone do urządzenia mobilnego używanego do aktualizacji.
  • UWAGA: aktualizacja może się okazać niemożliwa, gdy do urządzenia jest podłączone inne urządzenie Bluetooth zarejestrowane w aplikacji Sony | Headphones Connect lub niskoenergetyczne urządzenie Bluetooth (urządzenie do noszenia, smartwatch itp.). 
  1. Wyłącz urządzenie mobilne. Następnie włącz je z powrotem.
  2. Zamknij aplikację Sony | Headphones Connect.
  3. Naładuj słuchawki i urządzenie mobilne.
  4. Uruchom aplikację Sony Headphones Connect w urządzeniu mobilnym.
  5. Nawiąż połączenie Bluetooth między urządzeniem mobilnym a słuchawkami przez aplikację Sony | Headphones Connect.
  • UWAGA: sprawdź połączenie Bluetooth, odtwarzając muzykę z urządzenia mobilnego przez lewą i prawą słuchawkę.
  1. Sprawdź, czy włączona jest funkcja automatycznego wyłączania zasilania. (WF-1000XM3).
  • UWAGA: standardowo funkcja automatycznego wyłączania zasilania jest wyłączona. Słuchawki automatycznie wyłączają się, gdy nie są noszone przez mniej więcej 5 minut. Zmień ustawienie automatycznego wyłączania zasilania przy użyciu aplikacji Sony | Headphones Connect. Po wyłączeniu funkcji automatycznego wyłączania zasilania ponownie wykonaj aktualizację słuchawek.
  1. Ponownie wykonaj aktualizację przy użyciu aplikacji Headphones Connect.

  Ponownie wykonaj aktualizację

  Wykonaj opisane poniżej kontrole i czynności, po czym wykonaj aktualizację przy użyciu aplikacji Sony | Headphones Connect.

  • Wyłącz lub zamknij wszystkie inne aplikacje uruchomione w urządzeniu mobilnym.
  • Maksymalnie przybliż słuchawki do urządzenia mobilnego.
  • Oddal od słuchawek i urządzenia mobilnego inne urządzenia emitujące fale radiowe, takie jak urządzenia Bluetooth i Wi-Fi.
  • Jeśli używasz urządzenia z systemem iOS (telefon iPhone, iPad itp.), wyłącz Asystenta Google.