Identyfikator artykułu : 00227233 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2019

Nie można dokończyć aktualizacji oprogramowania słuchawek Bluetooth

  • W trakcie aktualizacji pojawił się komunikat „Software transfer failed” (Niepowodzenie przy przesyłaniu oprogramowania) i aktualizacja zatrzymała się.
  • Aktualizacja trwale zatrzymuje się przy wyświetlonym ekranie „Please wait...Downloading software....” (Proszę czekać… Pobieranie oprogramowania…”).
  • Aktualizacja trwale zatrzymuje się przy wyświetlonym ekranie „Please wait...Updating....” (Proszę czekać…Trwa aktualizacja…”).

  W przypadku wystąpienia jednego z powyższych objawów wypróbuj następujące rozwiązanie.

  1. Dotknij przycisku Cancel (Anuluj) w aplikacji Headphones Connect, aby przerwać aktualizację.
  2. Wyłącz wszystkie urządzenia Bluetooth podłączone do urządzenia mobilnego używanego do aktualizacji.
   UWAGA: Aktualizacja może się okazać niemożliwa, gdy do urządzenia jest podłączone inne urządzenie Bluetooth zarejestrowane w aplikacji Headphone Connect lub niskoenergetyczne urządzenie Bluetooth (urządzenie do noszenia, smartwatch itp.). 
  3. Wyłącz urządzenie mobilne. 
  4. Z powrotem włącz urządzenie mobilne.
  5. Ponownie otwórz aplikację Headphones Connect.
  6. Ponownie wykonaj aktualizację przy użyciu aplikacji Headphones Connect.

  UWAGI:

  • Wyłącz lub zamknij wszystkie inne aplikacje uruchomione w urządzeniu mobilnym.
  • Maksymalnie przybliż słuchawki do urządzenia mobilnego.
  • Oddal od słuchawek i urządzenia mobilnego inne urządzenia emitujące fale radiowe, takie jak urządzenia Bluetooth i Wi-Fi.