Identyfikator artykułu : 00191773 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Nie można ukończyć aktualizacji wewnętrznego oprogramowania słuchawek WF-1000X

  Wypróbuj rozwiązanie pasujące do napotkanej sytuacji.

     Aktualizacja zatrzymuje się, gdy wyświetlany jest komunikat „Proszę czekać… Pobieranie oprogramowania…”

  Pasek postępu

  Jeśli pasek postępu przez co najmniej minutę wskazuje 100%, należy spróbować wykonać poniższą procedurę.

  1. Naciśnij przycisk CANCEL w aplikacji Headphones Connect, aby przerwać aktualizację.
  2. Wyłącz lewą i prawą słuchawkę, po czym włącz je na nowo. (Ponowne uruchamianie)
   1. Włóż lewą i prawą słuchawkę do etui z funkcją ładowarki, aby wyłączyć słuchawki. W chwili wyłączenia zasilania włącza się czerwony wskaźnik.
   2. Wyjmij lewą i prawą słuchawkę z etui z funkcją ładowarki, po czym włącz słuchawki. W chwili włączania zasilania miga niebieski wskaźnik.
  3. Sprawdź, czy słuchawki i urządzenie używane do aktualizacji są połączone.
   UWAGA: Włącz odtwarzanie muzyki w urządzeniu i sprawdź, czy dźwięk jest słyszalny w lewej i prawej słuchawce.
  4. Następnie ponów próbę wykonania aktualizacji.

  Kiedy pasek postępu zatrzymuje się na 0%.

  Sprawdź, czy urządzenie służące do aktualizacji jest podłączone do Internetu, i spróbuj wykonać poniższe czynności.

  • Umieść lewą i prawą słuchawkę blisko urządzenia i wykonaj aktualizację.
  • Wykonuj aktualizację w możliwie dużej odległości od innych urządzeń przesyłających fale radiowe, w tym urządzeń Bluetooth i Wi-Fi.  Nie można zaktualizować oprogramowania, korzystając z telefonu iPhone lub urządzenia z systemem iOS; aktualizacja oprogramowania zatrzymuje się na 50%
  Aktualizacja bywa niemożliwa, gdy do urządzenia z systemem iOS podłączone są niskoenergetyczne urządzenia Bluetooth (urządzenia do noszenia, zegarki, smartwatch itp.).
  Wyłącz urządzenie z systemem iOS oraz wszystkie urządzenia Bluetooth poza tym urządzeniem, po czym ponownie wykonaj aktualizację.

  Sposób postępowania

  1. Wyłącz wszystkie urządzenia Bluetooth podłączone do urządzenia z systemem iOS.

  2. Włóż lewą oraz prawą słuchawkę do etui z funkcją ładowarki i wyłącz urządzenie. Po wyłączeniu zasilania zapala się czerwony wskaźnik.

  3. Wyłącz urządzenie z systemem iOS i włącz je na nowo.

  4. Wyjmij lewą i prawą słuchawkę z etui z funkcją ładowarki, po czym włącz ich zasilanie. W chwili włączania zasilania miga niebieski wskaźnik.
   UWAGA: Do czasu zakończenia aktualizacji nie włączaj żadnych innych urządzeń Bluetooth.

  5. Sprawdź, czy słuchawki WF-1000X i urządzenie z systemem iOS używane do aktualizacji są połączone. Włącz odtwarzanie muzyki w urządzeniu i sprawdź, czy dźwięk jest słyszalny w lewej i prawej słuchawce.

  6. Ponownie wykonaj aktualizację.
   Podczas aktualizacji przestrzegaj wszystkich poniższych zaleceń.

   • Zakończ działanie wszystkich aplikacji oprócz „Headphones Connect”.
   • Umieść telefon iPhone lub inne urządzenie z systemem iOS jak najbliżej słuchawek WF-1000X.
   • Wykonuj aktualizację daleko od innych urządzeń przesyłających fale radiowe, w tym urządzeń Bluetooth i Wi-Fi.  W trakcie aktualizacji pojawił się komunikat „Aktualizacja nie powiodła się”, a aplikacja Headphones Connect została zamknięta

  Jeśli oprogramowanie słuchawek ma wersję 2.0, aktualizacja zakończyła się pomyślnie. W przypadku wersji oprogramowania niższej niż 2.0 należy ponowić próbę aktualizacji poprzez wykonanie poniższej procedury.

  Uruchom aplikację Headphones Connect i sprawdź wersję oprogramowania w urządzeniu.

  1. Tymczasowo zamknij aplikację Headphones Connect.
  2. Wyłącz wszystkie urządzenia Bluetooth podłączone do urządzenia służącego do aktualizacji.
  3. Wyłącz lewą i prawą słuchawkę, po czym włącz je na nowo.
   1. Włóż lewą i prawą słuchawkę do etui z funkcją ładowarki, aby wyłączyć ich zasilanie. W chwili wyłączenia zasilania włącza się czerwony wskaźnik.
   2. Wyjmij lewą i prawą słuchawkę z etui z funkcją ładowarki, po czym włącz ich zasilanie. W chwili włączania zasilania miga niebieski wskaźnik.
  4. Sprawdź, czy słuchawki i urządzenie używane do aktualizacji są połączone.
   UWAGA: Włącz odtwarzanie muzyki w urządzeniu i sprawdź, czy dźwięk jest słyszalny w lewej i prawej słuchawce.
  5. Ponownie wykonaj aktualizację.