Identyfikator artykułu : 00228601 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Jak uniknąć uszkodzenia słuchawek WF-1000X przez wodę

  Przedostanie się do wnętrza produktu wody lub wilgoci może spowodować zwarcie w wewnętrznych podzespołach oraz korozję słuchawek i etui z funkcją ładowarki.
  W pewnych sytuacjach słuchawki mogą zamoczyć się niepostrzeżenie. Grozi to ich uszkodzeniem.

  W tym artykule opisano sposoby, by uniknąć uszkodzenia słuchawek WF-1000X przez wodę i zwiększyć ich trwałość.

  Środki ostrożności

  Przypadki, w których występuje uszkodzenie przez wodę

  Przykłady korozji


  Środki ostrożności

  Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia przez wodę, należy przestrzegać następujących zaleceń:

  1. Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
  2. Nie zostawiać urządzenia na długi czas w bardzo wilgotnych miejscach.
  3. Unikać używania słuchawek w łazience i innych miejscach, w których mogłyby się one łatwo zamoczyć.
   Nie używać słuchawek WF-1000X w pobliżu wody

  UWAGA

  To może zdarzyć się każdemu: jeśli słuchawki będą schowane w kieszeni i zostaną wyprane, spowoduje to ich długotrwałe zanurzenie w wodzie.

  W przypadku gdy przyczyną uszkodzenia jest woda lub inne płyny, nie obowiązuje gwarancja na produkt. W takich przypadkach naprawa będzie odpłatna, nawet w okresie gwarancji.

  Dodatkowo, pewne rodzaje uszkodzeń mogą wykluczać naprawę (całkowite zniszczenie).
  Prosimy o ostrożne obchodzenie się z urządzeniem.


  Przypadki, w których występuje uszkodzenie przez wodę

  1. Deszcz i krople wody przesączające się z zewnątrz do obudowy
  2. Zalanie słuchawki napojem lub upuszczenie słuchawki do wody powodujące jej zanurzenie
  3. Wystąpienie w słuchawkach kondensacji spowodowanej przez pot, wilgoć lub inne czynniki
  1. Deszcz i wilgoć przenikające do słuchawek

   Do niezamierzonego zamoczenia słuchawek mogą przyczynić się następujące czynniki:

   • Używanie słuchawek na deszczu i narażanie ich na zachlapanie wodą.
   • Obsługa słuchawek mokrymi rękami, niewytartymi po myciu lub pracy w kuchni.

   Ze względu na występowanie zjawisk kapilarnych do wnętrza urządzenia może przeniknąć nawet najmniejsza ilość wody z najbardziej ograniczonej przestrzeni. 
   Oprócz tego, woda pozostała na metalowych stykach może spowodować rdzewienie, a w konsekwencji uszkodzenie.

   Co to są zjawiska kapilarne?
   Termin „zjawiska kapilarne” oznacza przemieszczanie się cieczy w wąskich przestrzeniach (rurkach itp.) pod wpływem napięcia powierzchniowego. Zjawisko takie wystąpi po ustawieniu obok siebie dwóch słupków i ich zwilżeniu wodą. Woda zacznie przemieszczać się w kanaliku między słupkami. Jeśli ciecz znajdzie się w wąskiej przestrzeni, takiej jak punkty łączenia elementów urządzenia, zjawiska kapilarne mogą spowodować jej przedostanie się do wnętrza urządzenia i jego uszkodzenie.

   Miejsca, przez które może przedostać się woda

   [A]: Mikrofon
   [B]: Zewnętrzne łączenia
   [C]: Styki
   [D]: Miejsca wokół przycisków

  2. Zalanie słuchawki napojem lub upuszczenie słuchawki do wody powodujące jej zanurzenie.
   • Rozlanie napoju.
   • Wypranie ubrania ze słuchawkami w kieszeni.
   • Upuszczenie urządzenia do wody przy kładzeniu go obok zlewu, wanny, toalety, zbiornika na wodę itp.

   W przypadku przedostania się wody lub innej cieczy do wnętrza słuchawek istnieje podejrzenie ich uszkodzenia. Należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia, wyłączyć je i skontaktować się z centrum serwisowym Sony.

  3. Wystąpienie w słuchawkach kondensacji spowodowanej przez pot, wilgoć lub inne czynniki, w wyniku czego słuchawki stają się niespodziewanie mokre.
   • Włożenie słuchawek do kieszeni koszulki mokrej od potu.
   • Wejście z panującego na zewnątrz zimna do ogrzewanego pomieszczenia lub wyjście z chłodnego pomieszczenia na wolne powietrze, gdzie panuje wysoka temperatura.
   • Włożenie schłodzonej butelki plastikowej do torby, w której znajduje się urządzenie.
   • Pozostawienie urządzenia na długi czas w łazience lub innym miejscu, gdzie występuje duża wilgotność.

   Wielokrotne niewielkie zawilgocenia spowodowane przez krople wody lub powstającą wewnątrz urządzenia wilgoć doprowadzą stopniowo do korozji wewnętrznych elementów. Należy unikać pozostawiania urządzenia w miejscach narażonych na radykalne zmiany temperatury lub dużą wilgotność.
   W razie wystąpienia kondensacji należy wyłączyć urządzenie i odczekać na jego całkowite wyschnięcie.


  Przykłady korozji

  • Korozja styków
   Korozji ulegają styki słuchawek. Pojawia się na nich nalot o niebieskawym zabarwieniu.
  • Korozja etui z funkcją ładowarki
   Do etui z funkcją ładowarki włożone zostają słuchawki z mokrymi stykami i pojawia się nalot o niebieskawym zabarwieniu.