Identyfikator artykułu : 00228601 / Ostatnia modyfikacja : 05.08.2019

Jak uniknąć uszkodzenia słuchawek WF-1000X przez wodę

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Przedostanie się do wnętrza produktu wody lub wilgoci może spowodować zwarcie w wewnętrznych podzespołach oraz korozję słuchawek i etui z funkcją ładowarki.
W pewnych sytuacjach słuchawki mogą zamoczyć się niepostrzeżenie. Grozi to ich uszkodzeniem.

W tym artykule opisano sposoby, by uniknąć uszkodzenia słuchawek WF-1000X przez wodę i zwiększyć ich trwałość.

Środki ostrożności

Przypadki, w których występuje uszkodzenie przez wodę

Przykłady korozji


Środki ostrożności

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia przez wodę, należy przestrzegać następujących zaleceń:

 1. Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
 2. Nie zostawiać urządzenia na długi czas w bardzo wilgotnych miejscach.
 3. Unikać używania słuchawek w łazience i innych miejscach, w których mogłyby się one łatwo zamoczyć.
  Nie używać słuchawek WF-1000X w pobliżu wody

UWAGA

To może zdarzyć się każdemu: jeśli słuchawki będą schowane w kieszeni i zostaną wyprane, spowoduje to ich długotrwałe zanurzenie w wodzie.

W przypadku gdy przyczyną uszkodzenia jest woda lub inne płyny, nie obowiązuje gwarancja na produkt. W takich przypadkach naprawa będzie odpłatna, nawet w okresie gwarancji.

Dodatkowo, pewne rodzaje uszkodzeń mogą wykluczać naprawę (całkowite zniszczenie).
Prosimy o ostrożne obchodzenie się z urządzeniem.


Przypadki, w których występuje uszkodzenie przez wodę

 1. Deszcz i krople wody przesączające się z zewnątrz do obudowy
 2. Zalanie słuchawki napojem lub upuszczenie słuchawki do wody powodujące jej zanurzenie
 3. Wystąpienie w słuchawkach kondensacji spowodowanej przez pot, wilgoć lub inne czynniki
 1. Deszcz i wilgoć przenikające do słuchawek

  Do niezamierzonego zamoczenia słuchawek mogą przyczynić się następujące czynniki:

  • Używanie słuchawek na deszczu i narażanie ich na zachlapanie wodą.
  • Obsługa słuchawek mokrymi rękami, niewytartymi po myciu lub pracy w kuchni.

  Ze względu na występowanie zjawisk kapilarnych do wnętrza urządzenia może przeniknąć nawet najmniejsza ilość wody z najbardziej ograniczonej przestrzeni. 
  Oprócz tego, woda pozostała na metalowych stykach może spowodować rdzewienie, a w konsekwencji uszkodzenie.

  Co to są zjawiska kapilarne?
  Termin „zjawiska kapilarne” oznacza przemieszczanie się cieczy w wąskich przestrzeniach (rurkach itp.) pod wpływem napięcia powierzchniowego. Zjawisko takie wystąpi po ustawieniu obok siebie dwóch słupków i ich zwilżeniu wodą. Woda zacznie przemieszczać się w kanaliku między słupkami. Jeśli ciecz znajdzie się w wąskiej przestrzeni, takiej jak punkty łączenia elementów urządzenia, zjawiska kapilarne mogą spowodować jej przedostanie się do wnętrza urządzenia i jego uszkodzenie.

  Miejsca, przez które może przedostać się woda

  [A]: Mikrofon
  [B]: Zewnętrzne łączenia
  [C]: Styki
  [D]: Miejsca wokół przycisków

 2. Zalanie słuchawki napojem lub upuszczenie słuchawki do wody powodujące jej zanurzenie.
  • Rozlanie napoju.
  • Wypranie ubrania ze słuchawkami w kieszeni.
  • Upuszczenie urządzenia do wody przy kładzeniu go obok zlewu, wanny, toalety, zbiornika na wodę itp.

  W przypadku przedostania się wody lub innej cieczy do wnętrza słuchawek istnieje podejrzenie ich uszkodzenia. Należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia, wyłączyć je i skontaktować się z centrum serwisowym Sony.

 3. Wystąpienie w słuchawkach kondensacji spowodowanej przez pot, wilgoć lub inne czynniki, w wyniku czego słuchawki stają się niespodziewanie mokre.
  • Włożenie słuchawek do kieszeni koszulki mokrej od potu.
  • Wejście z panującego na zewnątrz zimna do ogrzewanego pomieszczenia lub wyjście z chłodnego pomieszczenia na wolne powietrze, gdzie panuje wysoka temperatura.
  • Włożenie schłodzonej butelki plastikowej do torby, w której znajduje się urządzenie.
  • Pozostawienie urządzenia na długi czas w łazience lub innym miejscu, gdzie występuje duża wilgotność.

  Wielokrotne niewielkie zawilgocenia spowodowane przez krople wody lub powstającą wewnątrz urządzenia wilgoć doprowadzą stopniowo do korozji wewnętrznych elementów. Należy unikać pozostawiania urządzenia w miejscach narażonych na radykalne zmiany temperatury lub dużą wilgotność.
  W razie wystąpienia kondensacji należy wyłączyć urządzenie i odczekać na jego całkowite wyschnięcie.


Przykłady korozji

 • Korozja styków
  Korozji ulegają styki słuchawek. Pojawia się na nich nalot o niebieskawym zabarwieniu.
 • Korozja etui z funkcją ładowarki
  Do etui z funkcją ładowarki włożone zostają słuchawki z mokrymi stykami i pojawia się nalot o niebieskawym zabarwieniu.