Identyfikator artykułu : 00169508 / Ostatnia modyfikacja : 04.08.2017

Program Hi-Res Audio Player nie rozpoznaje wzmacniacza TA-ZH1ES

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Należy sprawdzić następujące możliwości.

 1. Sprawdź, czy na wyświetlaczu wzmacniacza TA-ZH1ES widać wskazanie PC (USB-B).
  UWAGA: Aby wybrać wejście PC (USB-B), należy naciskać przycisk INPUT. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie PC (USB-B).

  Obraz
  [A]: Przycisk INPUT
  [B]: wyświetlacz

 2. Jeśli podczas konfigurowania programu Hi-Res Audio Player nie pojawia się urządzenie o nazwie Sony Headphone Amplifier Driver lub jeśli program Hi-Res Audio Player nie rozpoznaje wzmacniacza TA-ZH1ES, a inne urządzenia są rozpoznawane:

  • Sprawdź, czy używany program Hi-Res Audio Player ma wersję 1.2.5 lub wyższą.
   UWAGA: Programy pobrane przez 12 października 2016 r. mogą mieć wersję 1.2.4 lub niższą.
   Pobierz najnowszą wersję z lokalnej strony pomocy technicznej.

 3. Kiedy pojawia się komunikat o błędzie Device not found (Nie znaleziono urządzenia):

  • Zakończ pracę wszystkich programów do odtwarzania muzyki z wyjątkiem programu Hi-Res Audio Player.
   UWAGA:
   • Jeśli problem pozostanie nierozwiązany pomimo zakończenia pracy innych programów, istnieje możliwość, że programy te nie w pełni zakończyły działanie. Do zakończenia pracy programu należy wtedy użyć Menedżera zadań.
   • Jeśli powyższe rozwiązania nie pomagają, spróbuj odłączyć i ponownie podłączyć przewód USB i uruchomić ponownie komputer.