Identyfikator artykułu : 00169508 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Program Hi-Res Audio Player nie rozpoznaje wzmacniacza słuchawkowego lub zestawu głośnikowego

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli podczas konfigurowania programu Hi-Res Audio Player nie pojawia się urządzenie o nazwie Sony Amplifier Driver (w przypadku SA-Z1) lub Sony Headphone Amplifier Driver (w przypadku TA-ZH1ES) lub jeśli program Hi-Res Audio Player nie rozpoznaje wzmacniacza słuchawkowego lub zestawu głośnikowego, choć rozpoznawane są inne urządzenia, wykonuj następujące czynności:

  1. Sprawdź, czy na wyświetlaczu zestawu głośnikowego lub wzmacniacza słuchawkowego widać wskazanie PC (USB-B).
   • UWAGA: naciskając przycisk INPUT, wybierz PC (USB-B). 

    Przykład: TA-ZH1ES
    Zdjęcie wzmacniacza TA-ZH1ES. A = Przycisk INPUT, B = Wyświetlacz
    1. Przycisk INPUT
    2. Wyświetlacz
  2. Sprawdź wersję programu Hi-Res Audio Player.
   Do działania tej funkcji wymagane są podane poniżej wersje programu Hi-Res Audio Player:
   • SA-Z1: wersja 1.2.7 (lub nowsza)
   • TA-ZH1ES: wersja 1.2.5 (lub nowsza)
  3. Jeśli używasz komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows, sprawdź, czy sterownik jest prawidłowo zainstalowany. Najnowszą wersję programu możesz pobrać z witryny pomocy technicznej Sony.
   Potrzebny jest następujący sterownik:
   • SA-Z1: Sony Amplifier Driver
   • TA-ZH1ES: Sony Headphone Amplifier Driver
  4. Jeśli pojawia się komunikat o błędzie „Device not found” (nie znaleziono urządzenia), spróbuj zamknąć wszystkie programy do odtwarzania muzyki z wyjątkiem Hi-Res Audio Player.

   UWAGI:

   • Jeśli problem pozostanie nierozwiązany pomimo zakończenia pracy innych programów, użyj Menedżera zadań do sprawdzenia, czy programy zostały rzeczywiście zamknięte.
   • Jeśli powyższe rozwiązania nie pomagają, odłącz i ponownie podłącz przewód USB oraz uruchom ponownie komputer.