Identyfikator artykułu : 00266086 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Mimo że smartfon jest ustawiony na odtwarzanie nagrań w formacie DSD, na zestawie głośnikowym lub wzmacniaczu słuchawkowym widać wskazanie PCM

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Smartfony przekształcają odtwarzane sygnały DSD (Direct Stream Digital) na format PCM (Pulse Code Modulation). Taki też sygnał dociera do zestawu głośnikowego lub wzmacniacza słuchawkowego i dlatego pojawia się wskazanie PCM.

    UWAGA: smartfon może dawać możliwość zmiany formatu wyjściowego dźwięku na DSD. Szczegółowych informacji o sprawdzaniu formatu wyjściowego dźwięku i zmienianiu go na DSD należy szukać w instrukcji obsługi smartfona. Jeśli posiadany model umożliwia reprodukcję w formacie DSD, zestaw głośnikowy lub wzmacniacz słuchawkowy powinien wykryć i wyświetlić PCM.