Identyfikator artykułu : 00167791 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Na urządzeniu nie zapala się wskaźnik DOLBY D lub wskaźnik DTS.

    W zależności od podłączonego urządzenia i jego ustawień sygnał na wyjściu podłączonego urządzenia może nie mieć formatu Dolby Digital lub DTS, nawet jeśli podłączone urządzenie odtwarza materiał zgodny z systemem Dolby Digital lub DTS, a połączenie odbywa się w trybie HDMI.

    Należy sprawdzić następujące możliwości.
    ・Odtwarzacz DVD/Blu-ray Disc jest zgodny z systemem Dolby Digital lub DTS.
    ・Dla wyjścia audio w odtwarzaczu DVD/Blu-ray Disc lub telewizorze wybrane jest ustawienie Pulse Code Modulation (PCM) (modulacja impulsowo-kodowa).
    ・Telewizor jest zgodny z systemem Dolby Digital lub DTS.