Identyfikator artykułu : 00156235 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Do programu Hi-Res Audio Player nie można zaimportować niektórych plików muzycznych

  Dodanie plików muzycznych z rozszerzeniem nieobsługiwanym przez program Hi-Res Audio Player jest niemożliwe. Nie ma też możliwości przeciągania i upuszczania folderów.

  Poniżej wyszczególniono formaty plików zgodne z programem Hi-Res Audio Player.

  • DSF (.dsf)
  • DSDIFF (.dff)
  • PCM (.wav/.aiff/.aif)
  • FLAC (.flac)
  • ALAC (.m4a)
  • MP3 (.mp3)